Äänet ja värinä

Suunto Traverse Käyttöopas - 2.0

Äänet ja värinä

Ääniä ja värinähälytyksiä käytetään ilmoitusten, hälytysten ja muiden tärkeiden tapahtumien ilmaisemiseen. Molempia voi säätää erikseen asetusvalikon kohdassa YLEISET » Äänet/näyttö » Äänet tai Värinä.

Voit valita kullekin hälytystyypille seuraavat asetukset:

  • Kaikki päällä: Kaikki tapahtumat ilmaistaan äänillä/värinällä.
  • Kaikki pois: Mitään tapahtumia ei ilmaista äänillä/värinällä.
  • Painikkeet pois: Kaikki tapahtumat painikkeiden painamista lukuun ottamatta ilmaistaan äänillä/värinällä.