Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET | TILAA UUTISKIRJE

Miten GPS-kello ja ilmanpainemittarilla varustettu GPS-kello eroavat toisistaan?

Keskeiset erot

 

Suunnon ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot, esim. Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, Spartan Ultra, Ambit3 Peak, Ambit3 Vertical, Suunto Traverse ja Traverse Alpha:

 • Kelloissa on sisäinen paineanturi, joka mittaa ilmanpainetta ja tuottaa siihen perustuvia korkeusmittauksia.
 • Ilmanpaineeseen perustuva korkeus antaa tarkempia korkeus- ja nousu-/laskuarvoja yhdistämällä GPS-tiedot ilmanpainemittarista saatuihin korkeustietoihin (FusedAltiTM).
 • Ilmanpainemittarilla varustettu kello voi näyttää myös muita ulkona liikkumiseen liittyviä tietoja, kuten merenpinnan ilmanpaine, ja lisäksi siinä on myrskyvaroitus.
 • Kello voi ajannäyttötilassa näyttää myös korkeustiedot kellotaululla.

Lisätietoja löytyy alta.

 

Suunnon GPS-kellot, esim. Suunto 9, Suunto 5, Spartan Sport Wrist HR, Spartan Sport Trainer Wrist HR, Spartan Sport, Ambit3 Run:

 • Kellot laskevat korkeuden ja korkeusmuutokset (nousun/laskun) vain GPS-tietojen perusteella.
 • Ne eivät voi näyttää ilmanpainemittaria edellyttäviä tietoja, kuten merenpinnan ilmanpainetta ja myrskyvaroituksia.

Lisätietoja löytyy alta.

 

 

Ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot

Miten ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot mittaavat korkeutta ja korkeuden muutoksia (nousua/laskua)?

Ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot mittaavat ilmanpainetta ja laskevat sen perusteella korkeuden sekä korkeuden muutokset. Yleensä ilmanpaine laskee noustaessa ja nousee laskeuduttaessa.

Kello laskee korkeutesi merenpinnasta seuraavien tietojen perusteella:

 • ympäröivä ilmanpaine JA
 • tunnettu korkeuden viitearvo.

Jos korkeuden viitearvoa (kellosta riippuen joko tunnettu korkeus, merenpinnan ilmanpaine tai FusedAltiTM-ominaisuutta käyttävä Auto Adjust -toiminto) ei aseteta, korkeuslukema ei ole oikea. Lue lisää korkeuden viitearvon asettamisesta tuotteesi käyttöoppaasta.

Korkeuden viitearvon asettamisen jälkeen korkeuden muutokset vaikuttavat korkeuslukemaan. Huomaathan, että myös säätilan muutokset vaikuttavat korkeuslukemaan. Siksi kello on kalibroitava säännöllisesti, etenkin harjoituksen aikana (esim. vaelluksilla). FusedAltiTM-teknologiaa käyttävissä kelloissa (esim. Suunto 9 Baro ja Spartan Sport Wrist HR Baro) Auto Adjust -toiminto tekee kalibroinnin harjoituksen aikana. Lue lisää tuotteesi käyttöoppaan kohdasta “Alti-Baro” tai “Korkeusmittari”.

 

 

Mitkä ovat ilmanpainemittarilla varustetun GPS-kellon edut?

 

Tarkemmat korkeustiedot – FusedAltiTM

Ilmanpainemittarilla varustetuissa GPS-kelloissa käytetään Suunnon FusedAltiTM-teknologiaa, joka yhdistää GPS:ään perustuvan korkeuden ilmanpainemittarista saatuihin korkeustietoihin. FusedAltiTM yhdistää molempien mittausmenetelmien edut ja antaa tarkempia korkeus- ja nousu-/laskuarvoja kuin pelkät GPS-kellot.

GPS:ään perustuva korkeusmittaus reagoi hitaammin korkeuden muutoksiin kuin ilmanpainemittarin korkeusmittaus, mutta toisaalta sään muutokset eivät vaikuta siihen toisin kuin ilmanpainemittariin. Ilmanpaineeseen perustuva korkeus on tarkka ja reagoi nopeasti maaston äkillisiin korkeusvaihteluihin. FusedAltiTM hyödyntää ilmanpainemittarin tarkkaa ja nopeasti reagoivaa korkeusmittausta ja asettaa profiilin viitekorkeuden GPS-korkeuden perusteella.

Huom. Sinun on kalibroitava kello asettamalla viitekorkeus. Jos kalibrointia ei tehdä säännöllisesti, korkeuslukemien tarkkuudessa voi olla virheitä. Lue lisää tuotteesi käyttöoppaan kohdasta “Alti-Baro” tai “Korkeusmittari”.

 

Säätilaan liittyvät tiedot

Ilmanpainemittarilla varustetuissa GPS-kelloissa on myrskyvaroitus, joka perustuu ilmanpaineen huomattavaan putoamiseen.

 

Korkeuslukemat kellotilassa

Sisäinen ilmanpainemittari antaa ajannäyttötilan kellotaulussa jatkuvia korkeustietoja, kun taas GPS-kellot antavat korkeustietoja vain harjoituksen aikana, sillä GPS ei ole käytössä ajannäyttötilassa akun keston pidentämiseksi.

Ilmanpainemittarilla varustetussa GPS-kellossa on alti/baro-profiili, joka määrittää, johtuuko ilmanpaineen muutos sään vai korkeuden muutoksesta. Tämän toiminnon avulla kello säätää korkeuden tai merenpinnan arvon. Näin korkeusarvo ei heittelehdi, vaikka GPS ja FusedAltiTM eivät olisikaan käytössä ajannäyttötilassa.

 

 

Suunnon GPS-kellot

Miten GPS-kellot mittaavat korkeutta ja korkeuden muutoksia (nousua/laskua)?

GPS-kellojen korkeustiedot ja nousu-/laskuarvot perustuvat ainoastaan maata kiertävien satelliittien tuottamiin Global Positioning System (GPS) -paikannusjärjestelmätietoihin. Korkeustietojen tarkkuus riippuu merkittävästi käytettävissä olevien satelliittien määrästä, GPS-signaalin laadusta ja kelloon määritellyistä GPS-asetuksista (Suunto 9- ja Suunto 5 -kellojen akkutila).

Huom. Valitse aina kellon GPS-tarkkuudeksi Paras, ennen kuin aloitat kuntoilun.

Suunto 9- ja Suunto 5 -kellojen akkutila-asetukset määrittelevät GPS-tarkkuuden. Jos GPS-tarkkuudeksi halutaan Paras, valitse ennen kuntoilun aloittamista Asetuksista > akkutilaksi Suoritus.
Lue lisää kohdista “Miten saan akkutiloista parhaan hyödyn?” ja “Miten akkutilan GPS-tarkkuus vaikuttaa harjoitteluni seurantaan?”.

Spartan-kelloissa vieritä harjoittelun aloitusnäytön kohtaan Asetukset, valitse GPS-tarkkuus ja sitten Paras.
Lue GPS-tarkkuudesta lisää tuotteesi käyttöoppaan kohdasta “GPS-tarkkuus ja virransäästö”.

 

Mitkä tekijät vaikuttavat GPS-signaalin laatuun?

GPS-signaalin voimakkuuteen vaikuttavat eri tekijät ja signaali voi – valon tapaan – estyä osittain tai kokonaan esimerkiksi seuraavista syistä:

 • puut
 • vesi
 • rakennukset
 • sillat
 • metallirakenteet
 • vuoret
 • kurut tai rotkot
 • raskaat, kosteat pilvet

Hyvissäkin signaalioloissa ja parhaalla tarkkuudella GPS-korkeutta tulee kuitenkin aina pitää vain todellisen korkeuden arviona.