Suunto pyrkii varmistamaan, että tämä sivusto noudattaa AA-tasoisesti verkkosisällön käytettävyyttä koskevaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 -ohjeita sekä muita käytettävyysstandardeja. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos et pysty käyttämään tämän sivuston tietoja.

Miten GPS-kello ja barometrilla varustettu GPS-kello eroavat toisistaan?

Keskeiset erot

 

Suunnon barometrilla varustetut GPS-kellot, esim. Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, Spartan Ultra, Ambit3 Peak, Ambit3 Vertical, Suunto Traverse ja Traverse Alpha:

 • Kelloissa on sisäinen paineanturi, joka mittaa ilmanpainetta ja tuottaa siihen perustuvia korkeusmittauksia.
 • Ilmanpaineeseen perustuva korkeus antaa tarkempia korkeus- ja nousu-/laskuarvoja yhdistämällä GPS-tiedot ilmapuntarista saatuihin korkeustietoihin (FusedAltiTM).
 • Barometrilla varustettu kello voi näyttää myös muita barometrin mittaamia tietoja, kuten merenpinnan ilmanpaine, ja lisäksi siinä on myrskyvaroitus.
 • Kello voi ajannäyttötilassa näyttää korkeustiedot kellotaululla.

Lisätietoja löytyy alta.

 

Suunnon GPS-kellot, esim. Suunto 9, Spartan Sport Wrist HR, Spartan Sport Trainer Wrist HR, Spartan Sport, Ambit3 Run:

 • Kellot laskevat korkeuden ja korkeusmuutokset (nousun / laskun) vain GPS-tietojen perusteella.
 • Ne eivät voi näyttää tietoja, kuten merenpinnan ilmanpainetta ja myrskyvaroituksia, jotka vaativat barometria.

Lisätietoja löytyy alta.

 

 

Barometrilla varustetut GPS-kellot

Miten barometrilla varustetut GPS-kellot mittaavat korkeutta ja korkeuden muutoksia (nousua/laskua)?

 Barometrilla varustetut GPS-kellot mittaavat ilmanpainetta ja laskevat sen perusteella korkeuden ja korkeuden muutokset. Yleensä ilmanpaine laskee noustaessa ja nousee laskeuduttaessa.

Kello laskee kulloinkin vallitsevan korkeuden seuraavien tietojen perusteella:

 • ympäröivä ilmanpaine JA
 • tunnettu korkeuden viitearvo.

Jos korkeuden viitearvoa (tunnettua korkeutta, merenpinnan ilmanpainetta tai FusedAltiTM-ominaisuutta käyttävää Auto Adjust -toimintoa kellosta riippuen) ei aseteta, korkeuslukema ei ole oikea. Lue lisää korkeuden viitearvon asettamisesta tuotteesi käyttöoppaasta.

Korkeuden viitearvon asettamisen jälkeen korkeuden muutokset vaikuttavat korkeuslukemaan. Huomaathan, että myös säätilan muutokset vaikuttavat korkeuslukemaan. Siksi kello on kalibroitava säännöllisesti, etenkin harjoituksen aikana (esim. vaelluksilla). FusedAltiTM-teknologiaa käyttävissä kelloissa, esim. Suunto 9 Baro ja Spartan Sport Wrist HR Baro, Auto Adjust -toiminto tekee kalibroinnin harjoituksen aikana. Lue lisää tuotteesi käyttöoppaan kohdasta ”Alti-Baro” tai ”Korkeusmittari”.

 

 

Mitkä ovat barometrilla varustetun GPS-kellon edut?

 

Tarkemmat korkeustiedot – FusedAltiTM

Barometrilla varustetuissa GPS-kelloissa käytetään Suunnon FusedAltiTM-teknologiaa, joka yhdistää GPS:ään perustuvan korkeuden ilmapuntarista saatuihin korkeustietoihin. FusedAltiTM yhdistää molempien mittausmenetelmien edut ja antaa tarkempia korkeus- ja nousu-/laskuarvoja kuin pelkät GPS-kellot.

GPS:ään perustuva korkeusmittaus reagoi hitaammin korkeuden muutoksiin kuin barometriin perustuva korkeusmittaus, mutta toisaalta sään muutokset eivät vaikuta siihen, toisin kuin barometrimittausten kohdalla. Ilmanpaineeseen perustuva korkeus on tarkka ja reagoi nopeasti maaston äkillisiin korkeusvaihteluihin. FusedAltiTM hyödyntää ilmapuntarin tarkkaa ja nopeasti reagoivaa korkeusmittausta ja asettaa profiilin viitekorkeuden GPS-korkeuden perusteella.

Huom. Sinun on kalibroitava kello asettamalla viitekorkeus. Jos kalibrointia ei tehdä säännöllisesti, korkeuslukien tarkkuudessa voi olla virheitä. Lue lisää tuotteesi käyttöoppaan kohdasta ”Alti-Baro” tai ”Korkeusmittari”.

 

Säätilaan liittyvät tiedot

Barometrilla varustetuissa GPS-kelloissa on myrskyvaroitus, joka perustuu ilmanpaineen huomattavaan putoamiseen.

 

Korkeuslukemat ajannäyttötilassa

Sisäinen barometri antaa ajannäyttötilan kellotaulussa jatkuvia korkeustietoja, kun taas GPS-kellot antavat korkeustietoja vain harjoituksen aikana, sillä GPS ei ole käytössä ajannäyttötilassa akun keston pidentämiseksi.

Barometrilla varustetussa GPS-kellossa on alti/baro-profiili, joka määrittää, johtuuko ilmanpaineen muutos sään vai korkeuden muutoksesta. Tämän toiminnon avulla kello säätää korkeuden tai merenpinnan arvon. Näin korkeusarvo ei heittelehdi, vaikka GPS ja FusedAltiTM eivät olisikaan käytössä ajannäyttötilassa.

 

 

Suunnon GPS-kellot

Miten GPS-kellot mittaavat korkeutta ja korkeuden muutoksia (nousua/laskua)?

GPS-kellojen korkeustiedot ja nousu-/laskuarvot perustuvat ainoastaan maata kiertävien satelliittien tuottamiin Global Positioning System (GPS) -paikannusjärjestelmätietoihin. Korkeustietojen tarkkuus riippuu merkittävästi käytettävissä olevien satelliittien määrästä, GPS-signaalin laadusta ja kelloon määritellyistä GPS-asetuksista (Suunto 9:n akkutila).

Huom. Valitse aina kellon GPS-tarkkuudeksi Paras, ennen kuin aloitat kuntoilun.

Suunto 9 Barossa akkutila-asetukset määrittelevät GPS-tarkkuuden. Jos GPS-tarkkuudeksi halutaan Paras, valitse ennen kuntoilun aloittamista Asetuksista > akkutilaksi Suoritus.
Lue lisää kohdista ”Miten saan akkutiloista parhaan hyödyn?” ja ”Miten akkutilan GPS-tarkkuus vaikuttaa harjoitteluni seurantaan?”.

Spartan-kelloissa vieritä harjoittelun aloitusnäytön kohtaan Asetukset, valitse GPS-tarkkuus ja sitten Paras.
Lue GPS-tarkkuudesta lisää tuotteesi käyttöoppaan kohdasta ”GPS-tarkkuus ja virransäästö”.

 

Mitkä tekijät vaikuttavat GPS-signaalin laatuun?

GPS-signaalin voimakkuuteen vaikuttavat eri tekijät ja signaali voi – valon tapaan – estyä osittain tai kokonaan esimerkiksi seuraavista syistä:

 • paksut pilvet
 • puut
 • vesi
 • rakennukset
 • sillat
 • metallirakenteet
 • vuoret
 • kurut tai rotkot

Hyvissäkin signaalioloissa ja parhaalla tarkkuudella GPS-korkeutta tulee kuitenkin aina pitää vain todellisen korkeuden arviona.