Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Miten GPS-kello ja ilmanpainemittarilla varustettu GPS-kello eroavat toisistaan?

Suunto-kellot ovat maineikkaita seikkailukumppaneita. Riippumatta siitä, oletko kävelylenkillä, tekemässä päivittäisiä harjoituksia tai juoksemassa ultramaratonia, Suunto-kellosi tarjoaa toiminnasta arvokkaita tietoja.

Joissakin tilanteissa paineanturilla varustettu laite eli ilmanpainekello voi kuitenkin olla harrastuksessasi höydyllisempi. 

Kuinka kellot toimivat? 

Suunnon GPS-kellot kuten Suunto 9, Suunto 5, Spartan Trainer, Sport ja Sport WHR, Ambit3 Run ja Sport:

 • Ne laskevat korkeuden ja korkeusmuutokset (nousun/laskun) pelkästään kellon vastaanottamien GPS-tietojen perusteella. 
 • Ne eivät anna tietoa ulkoilmaoloista, kuten merenpinnan ilmanpaineesta, lämpötilasta tai myrskyvaroituksista.

Suunnon ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot kuten Suunto 9 Peak ja Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro ja Ultra, Ambit3 Peak sekä Suunto Traverse -mallit:

 • Niissä on sisäinen paineanturi, joka mittaa ilmanpainetta ja tuottaa siihen perustuvia korkeusmittauksia.
 • Korkeus- ja nousu-/laskuarvot ovat tarkempia, kun GPS-tiedot yhdistetään kerättyihin ilmanpainetietoihin – tämä prosessi on nimeltään FusedAlti™.
 • Ilmanpainemittarilla varustettu kello voi näyttää myös muita ulkona liikkumiseen liittyviä tietoja, kuten merenpinnan ilmanpaineen ja lämpötilan, ja antaa myrskyvaroituksia.
 • Kello voi ajannäyttötilassa näyttää kellotaululla myös korkeustiedot.

 

Tietoja GPS-kelloista

Miten GPS-kellot mittaavat korkeutta ja korkeuden muutoksia (nousua/laskua)?

GPS-kellojen korkeustiedot ja nousu-/laskuarvot perustuvat ainoastaan maata kiertävien satelliittien tuottamiin Global Positioning System (GPS) -paikannusjärjestelmätietoihin. Korkeustietojen tarkkuus riippuu ratkaisevasti käytettävissä olevien satelliittien lukumäärästä, GPS-vastaanoton laadusta ja käyttäjän itse valitsemista GPS-asetuksista (akkutiloista tai GPS-tarkkuudesta). 

Suositus:
Jotta saadaan luotettavimpia GPS-tietoja, kehotamme valitsemaan Suoritus-akkutilan Suunto 9- & Suunto 5 -kelloissa ja parhaan GPS-tarkkuuden kaikissa muissa malleissa. Käytettäessä muita akkutilan/GPS-tarkkuusasetuksia, kumulatiivisia korkeuden muutoksia nousua/laskua ei lasketa. On myös tärkeää synkronoida kello Suunto-sovellukseen laitteiden GPS-suorituksen optimoimiseksi.  

Screen Shot 2021-10-20 at 13.19.45.png

Mitkä tekijät vaikuttavat GPS-vastaanottoon?

GPS-signaalin vahvuuteen voi vaikuttaa monenlaisia tekijöitä. Kuten valonkin, GPS-signaalin voivat estää tai heijastaa osittain tai kokonaan: 

 • puut
 • vesi
 • rakennukset
 • sillat
 • metallirakenteet
 • vuoret
 • kurut tai rotkot
 • paksut tai myrskypilvet

Hyvissäkin vastaanotto-oloissa ja parasta tarkkuutta käytettäessä GPS-korkeutta tulee silti aina pitää todellisen korkeuden arviona ja ottaa huomioon kohtuullinen virhemarginaali. 

Tietoja ilmanpainemittarilla varustetuista GPS-kelloista

Miten ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot mittaavat korkeuden ja korkeusmuutokset (nousun/laskun)?

Ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot mittaavat ympäristön ilmanpainetta ja laskevat sen perusteella korkeuden, nousun ja laskun. Ilmanpaine vaihtelee suhteellisen korkeuden, nousun ja laskun sekä sään muutosten mukaan. 

Kello laskee nykyisen korkeutesi kahden tärkeän lukeman perusteella:

 • ympäröivä ilmanpaine (hPa) 
 • tunnettu korkeuden viitearvo (jonka voi lisätä kelloon manuaalisesti tai automaattisesti). 

Korkeuslukema ei ole oikea, ellei aseteta korkeuden viitearvoa (tunnettua korkeutta tai merenpinnan ilmanpainetta). Lisätietoja korkeuden viitearvon syöttämisestä ja automaattisesta kalibroinnista saa laitteen käyttöoppaasta. 

Korkeuden viitearvon asettamisen jälkeen kello kuvastaa korkeuden tai sään muutokset korkeuslukemassa, mikä merkitsee sitä, että kello on kalibroitava säännöllisesti, etenkin harjoittelun tai seikkailujen aikana (esim. polkujuoksu, vaellukset). FusedAlti™-teknologialla varustetut kellot (Suunto 9 Peak ja Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro yms.) kalibroivat kuitenkin automaattisesti korkeuden harjoittelun tallennuksen aikana. 

Mitkä ovat ilmanpainemittarilla varustetun GPS-kellon edut?

Tarkemmat korkeustiedot – kun FusedAlti™ on käytössä

Ilmanpainemittarilla varustetuissa GPS-kelloissa käytetään Suunnon FusedAlti™-teknologiaa, joka yhdistää GPS:ään perustuvan korkeuden ilmanpainemittarista saatuihin korkeustietoihin. FusedAlti™ yhdistää molempien mittausmenetelmien edut ja antaa tarkempia korkeuslukemia ja nousu-/laskuarvoja kuin pelkät GPS-kellot.

Vaikka GPS-pohjaiset korkeuslukemat ovat hitaampia kuin ilmanpainemittarin lukemat, niistä on kuitenkin apua. Säämuutokset eivät kuitenkaan vaikuta GPS:ään, joten molempien yhdistelmällä saavutetaan hyvä tasapaino. Ilmanpaineeseen perustuvat korkeuslukemat reagoivat nopeammin äkillisiin maaston korkeusmuutoksiin. FusedAlti™ hyödyntää ilmanpainemittarin tarkkaa ja nopeasti reagoivaa korkeusmittausta ja asettaa profiilin viitekorkeuden GPS-korkeuden perusteella.

Suositus:
On hyödyllistä kalibroida kello asettamalla nykyinen korkeus viitekorkeudeksi. Jos kalibrointia ei tehdä säännöllisesti, korkeuslukemien tarkkuudessa voi olla virheitä. Löydät nykyisen korkeuden kartoista, reittiviitoista ja eri verkkosivustoilta.  

Opi lisää ilmanpainemittarilla varustettujen Suunto-kellojen toiminnasta katsomalla tämä video

Ulkoilmaoloista kertovia tietoja ajannäyttötilassa

Ilmanpainemittarilla varustetut GPS-kellot pystyvät tarjoamaan reaaliaikaisia korkeus- ja säätietoja, kuten myrskyvaroituksen, aina kun kello havaitsee ilmanpaineen huomattavan laskun. 

imagefuwbw.png

Opi lisää ulkoilmaoloista kertovista tiedoista täältä

Korkeuslukemat ajannäyttötilassa

Kellot, joissa on ilmanpainemittari, näyttävät korkeustiedot kellotaululla tai ulkoilmatietoina. Ne käyttävät automaattista korkeus-/ilmanpaineprofiilia, jolla todetaan, johtuuko ilmanpaineen muutos sään vai korkeuden muutoksesta. GPS-kellot näyttävät korkeustiedot vain, kun GPS:ää käytetään aktiivisesti harjoittelun aikana. Ajannäyttötilassa GPS on pois päältä akun säästämiseksi. 

Opi lisää erilaisista kellotauluista täältä

 

LUE LISÄÄ: