Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.6

Turn-by-turn navigation na pinapagana ng Komoot

Kung isa kang Komoot member, puwede kang makakita o magplano ng ruta sa pamamagitan ng Komoot at i-sync ang mga ito sa iyong Suunto Spartan Sport sa pamamagitan ng Suunto app. Karagdagan pa, awtomatikong masi-synchronize sa Komoot ang mga na-record mong ehersisyo sa pamamagitan ng iyong relo.

Kapag gumagamit ng pag-navigate ng ruta sa pamamagitan ng iyong Suunto Spartan Sport kasama ng mga ruta mula sa Komoot, aalertuhan ka ng iyong relo sa pamamagitan ng tunog kapag oras nang lumiko.

Para gamitin turn-by-turn na pag-navigate na pinapagana ng Komoot:

  1. Magrehistro sa Komoot.com
  2. Sa Suunto app, piliin ang mga partner na serbisyo.
  3. Piliin ang Komoot at kumonekta sa pamamagitan ng mga parehong kredensyal na ginamit mo sa pagrehistro sa Komoot.

Awtomatikong magsi-synchronize sa Suunto app ang lahat ng pinili o pinlano mong ruta (tinatawag na “tours” sa Komoot) sa Komoot, na madali mo na lang maililipat sa iyong relo pagkatapos nito.

Sundin ang mga instruksyon sa seksyong Mga Ruta at piliin ang iyong ruta mula sa Komoot para makakuha ng mga alerto sa bawat pagliko.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa partnership sa pagitan ng Suunto at Komoot, pakitingnan ang http://www.suunto.com/komoot

PAALALA:

Kasalukuyang hindi available ang Komoot sa China.

Sommaire