Pagsisimula

Suunto Ambit2 Gabay ng Gumagamit - 2.0

Indice

Pagsisimula

Pagsisimula

Ang iyong Suunto Ambit2 ay awtomatikong gigising kapag ikinabit mo ito sa iyong computer gamit ang kasamang USB cable.

Inaabot ang ganap na pag-cha-charge sa bateryang walang karga ng 2-3 oras. Naka-lock ang mga button habang nakakabit ang USB cable.

Upang simulang gamitin ang iyong relo:

  1. connect USB cable Ambit2

  2. disconnect USB cable

  3. select language Ambit2

  4. change settings Ambit2

  5. charge