Το εμπορικό σήμα

Suunto Ambit2 S Οδηγίες χρήσης - 2.0

Indice

Το εμπορικό σήμα

Suunto Ambit2 S, τα λογότυπά του, καθώς και οι άλλες εμπορικές ονομασίες και επωνυμίες της εμπορικής ταυτότητας Suunto, είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα σήματα της Suunto Oy. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.