Σήμα κατατεθέν

Suunto Ambit3 Sport Οδηγίες χρήσης - 2.4

Indice

Σήμα κατατεθέν

Σήμα κατατεθέν

Το Suunto Ambit3 Sport, τα λογότυπά του, καθώς και οι άλλες εμπορικές ονομασίες και επωνυμίες της εμπορικής ταυτότητας Suunto, είναι καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα σήματα της Suunto Oy. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.