Suunto Spartan Ultra - Характеристики - Режим „Не безпокой”

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.0

Indice

Режим „Не безпокой”

Режимът „Не безпокой” е настройка за заглушаване на всички звуци и вибрации на часовнника, много полезна, когато например го носите в театър или друга обстановка, в която искате да работи, както обикновено, но без да издава звуци.

За да включите режим „Не безпокой”:

  1. От циферблата на часовника натиснете и задръжте средния бутон, за да отворите менюто за преки пътища. Ще намерите опцията „Не безпокой“ в горната част на списъка, предварително избрана.

  2. Докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да потвърдите избора.

В този режим натиснете който и да е бутон, за да активирате опцията за излизане. След това натиснете горния десен бутон, за да изключите режим „Не безпокой".

Ако сте настроили будилника, той ще се активира, както обикновено, и ще деактивира режим „Не безпокой", освен ако не включите режим на дрямка.