Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | WINTER SALES | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Brukerhåndbok - 2.4

 • høydemåler/barometer

høydemåler/barometer

Med Alti-baro kan du vise gjeldende høyde eller barometrisk trykk. Trykk på Next i Time for å vise skjermen ALTI & BARO.

Du kan vise/skjule skjermen for Alti-baro under start-menyen Displays (Skjermer) » Alti-Baro (høydemåler/barometer). Veksle med Next.

Du kan få tilgang til forskjellige visninger, avhengig av hvilken profil som aktiveres, ved å trykke på View.

Tre profiler er tilgjengelige: Automatic (Automatisk), Barometer (Barometer) og Altimeter (Altimeter). Se Tilpasse profil til aktivitet hvis du vil ha informasjon om innstilling av profiler.

Visning av soloppgang og solnedgang er tilgjengelig når GPS er aktivert. Hvis GPS ikke er aktiv, vises tider for soloppgang og solnedgang basert på de siste registrerte GPS-data.

Få riktige avlesninger

Suunto Ambit3 Peak måler stadig absolutt lufttrykk ved hjelp av den innebygde trykksensoren. Basert på denne målingen og referanseverdier beregnes lufttrykket i høyden og ved havoverflaten.

pressure sensor Ambit3 Peak

FORSIKTIG:

Hold området rundt sensoren fritt for støv og sand. Ikke før inn noen gjenstander i sensoråpningene.

Hvis du driver en utendørsaktivitet som krever nøyaktig lufttrykk ved havoverflaten eller høydemålinger, må du først kalibrere Suunto Ambit3 Peak ved å angi enten gjeldende høydemeter eller lufttrykk over havoverflaten.

TIPS:

Absolutt lufttrykk og kjent høydereferanse = lufttrykk ved havoverflaten. Absolutt lufttrykk og kjent lufttrykk ved havoverflaten = høyde.

Høyden der du befinner deg kan du finne i de fleste topografiske kart eller på Google Earth. En referanse til lufttrykket over havoverflaten der du befinner deg, kan du finne ved å bruke nettsidene for nasjonale værtjenester.

Hvis Suunto FusedAltiTM er aktivert, vil høydeavlesningen bli korrigert automatisk med FusedAlti kombinert med kalibrering av høyde og lufttrykk ved havoverflaten. Se FusedAlti hvis du vil ha mer informasjon.

Endringer i lokale værforhold vil påvirke høydeavlesningene. Hvis det lokale været endres ofte, er det tilrådelig å tilbakestille gjeldende høydereferanseverdi ofte, helst før du starter reisen når referanseverdiene er tilgjengelige. Så lenge det lokale været er stabilt, behøver du ikke å angi referanseverdier.

Slik stiller du inn referanseverdier for lufttrykk ved havoverflaten og høyde:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til Alti-baro (Høydemåler/barometer) med Light Lock og gå inn på Next.
 3. Bla til Reference (Referanse) med Light Lock og gå inn på Next. Følgende innstillingsalternativer er tilgjengelige:
 4. FusedAlti (FusedAlti): GPS er slått på, og klokken begynner å beregne høydemeter basert på FusedAlti.
 5. Manual altitude (Manuell høyde): Angi høyden manuelt.
 6. Sea level pressure (Trykket ved havoverflaten): Angi referanseverdien for lufttrykket ved havoverflaten manuelt.
 7. Angi referanseverdien med Start Stop og Light Lock. Godta verdiene med Next.

setting reference values Ambit3 Peak

TIPS:

Du kan åpne Reference (Referanse)-innstillingen ved å holde inne View når du er i skjermen Alti-Baro .

Du kan også stille inn høyden mens du trener, se Stille inn høyde over havet under trening.

Tilpasse profil til aktivitet

Altimeter (Høydemåler)-profilen bør velges når utendørsaktiviteten involverer endringer i høyde (f.eks. fotturer i kupert terreng).

Barometer (Barometer)-profilen bør velges når utendørsaktiviteten ikke involverer endringer i høyde (f.eks. fotball, seiling, kano).

Hvis du vil oppnå riktige avlesninger, må du tilpasse profilen til aktiviteten. Du kan enten la Suunto Ambit3 Peak bestemme en passende profil for aktiviteten, eller du kan velge en profil selv.

MERK:

Du kan definere profilen som en del av sportsmodusinnstillingene i Movescount eller på Suunto Ambit3 Peak.

Slik stiller du inn Høydemåler/Barometer-profilen:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til Alti-baro (Høydemåler/barometer) med Light Lock og gå inn på Next.
 3. Trykk på Next for å velge Profile (Profil).
 4. Bla gjennom profilalternativene (Automatic (Automatisk), Altimeter (Høydemåler), Barometer (Barometer)) med Start Stop eller Light Lock. Velg en profil med Neste.

setting profile

Brukereksempel: Angi høydereferanseverdi

Det er din andre dag på en todagers tur. Du innser at du glemte å bytte fra Barometer (Barometer)-profil til Altimeter (Høydemåler)-profil da du begynte å bevege deg om morgenen. Du vet at gjeldende høydeavlesninger fra Suunto Ambit3 Peak er feilaktige. Du drar derfor til nærmeste plassering på det topografiske kartet som det tilbys en høydereferanse for. Du retter opp Suunto Ambit3 Peak høydereferanseverdi tilsvarende og bytter fra Barometer (Barometer) til Altimeter (Høydemåler)-profil. Høydeavlesningene er riktige igjen.

Feilaktige avlesninger

Hvis Altimeter (Høydemåler)-profilen er på over lengre tid og det er registrert en fast plassering på enheten samtidig som det lokale været endres, vil enheten gi feilaktige høydeavlesninger.

Hvis Altimeter (Høydemåler)-profilen er på og været endres ofte mens du beveger deg opp eller ned i høyden, vil enheten gi deg feilaktige avlesninger.

Hvis Barometer (Barometer)-profilen er på over en lengre tidsperiode mens du beveger deg opp eller ned i høyden, antar enheten at du fortsatt står stille, og tolker endringene i høyde som endringer i lufttrykk ved havoverflaten. Den vil derfor gi deg feilaktige avlesninger av lufttrykket ved havoverflaten.

Bruk av Altimeter (Høydemåler)-profil

Altimeter (Høydemåler)-profilen beregner høyde basert på referanseverdiene. Referanseverdien kan enten være lufttrykkverdi ved havoverflaten eller høydereferanseverdi. Når Altimeter (Høydemåler)-profilen er aktivert, vises høydemålerikonet på displayet.

Når Altimeter (Høydemåler)-profilen er aktivert, får du tilgang til følgende visninger:

 • øverste rad: din nåværende høyde
 • midterste rad: grafen som viser høydeendringer de siste 24 timene (registreringsintervall på 15 minutter)
 • nederste rad: endring med View for å vise tid, temperatur, soloppgang/solnedgang, eller referansehøyde ved havnivå

altimeter profile Ambit3 Peak

MERK:

Hvis du har Suunto Ambit3 Peak festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.

Bruk av Barometer (Barometer)-profilen

Barometer (Barometer)-profilen viser gjeldende lufttrykk ved havoverflaten. Dette er basert på referanseverdiene som er lagt til i innstillingene, og det konstant målte absolutte lufttrykket.

Endringer i lufttrykket ved havoverflaten presenteres grafisk i den midtre raden på displayet.

Når Barometer (Barometer)-profilen er aktivert, vises barometerikonet på displayet.

Når Barometer (Barometer)-profilen er aktivert, viser Suunto Ambit3 Peak følgende barometerinformasjon:

 • øverste rad: gjeldende lufttrykk ved havoverflaten
 • midtre rad: en graf som viser luftttrykkdata ved havoverflaten de siste 24 timene (registreringsintervall på 15 minutter)
 • nederste rad: endring med View for å vise tid, temperatur, soloppgang/solnedgang, eller referansehøyde

barometer profile Ambit3 Peak

Høydereferanse er den siste høyden som ble brukt i modusen Alti & Baro. Det kan være:

 • høyden du har angitt som høydereferanse i Barometer (Barometer)-profilen, eller
 • den siste høyden som ble registrert i Automatic (Automatisk)-profilen før du endret til Barometer (Barometer)-profilen.
MERK:

Hvis du har Suunto Ambit3 Peak festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.

Bruk av Automatic (Automatisk) profil

Automatic (Automatisk) profil veksler mellom Altimeter (Høydemåler) og Barometer (Barometer) avhengig av bevegelsene dine. Når Automatic (Automatisk)-profilen er aktivert, skifter enheten automatisk mellom å tolke endringer i lufttrykk som endringer i høyde eller endringer i været.

automatic profile

Det er ikke mulig å måle vær- og høydeendringer samtidig, da begge deler fører til en endring i lufttrykket. Suunto Ambit3 Peak sanser vertikal bevegelse og bytter til måling av høyde når det trengs. Når høyden vises, er den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.

Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker Suunto Ambit3 Peak alle trykkendringer som værendringer. Måleintervallet er 10 sekunder. Høydeavlesningen forblir fast og hvis være endrer seg, vil du se endringene i avlesningen for lufttrykk ved havoverflaten.

Hvis du forflytter deg i høyde (mer enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 3 minutter), tolker Suunto Ambit3 Peak alle trykkendringer som bevegelser i høyde.

Avhengig av hvilken profil som er aktivert, har du tilgang til profilvisningene Altimeter (Høydemåler) eller Barometer (Barometer) med View.

MERK:

Når du bruker Automatic (Automatisk)-profilen, vises ikke barometer- eller høydemålerikoner på displayet.