Slik kommer du i gang

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

Slik kommer du i gang

Slik kommer du i gang

Førstegangs oppstart av Suunto Kailash er rask og enkel. Tid, dato og sted innstilles automatisk hvis klokken mottar et GPS-signal.

  1. Sett i gang klokken ved å holde 7R-knappen nede inntil skjermen slås på.

startup

  1. Velg språk med 7R-knappen eller med den nedre knappen og bekreft med den midtre knappen.

select language Kailash

  1. Fortsett og stille inn enhets- og tidsformater.
  2. Vent på at klokken henter satellitter og oppdaterer tid, dato og sted. Hvis klokken ikke klarer å hente et GPS-signal, fortsett å stille inn dato og tid manuelt.
  3. Alternativt: par med din smarttelefon. Se Sammenkobling (paring) med Suunto 7R App