Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.1

Navigering med GPS

Suunto Traverse bruker Global Positioning System (GPS) for å bestemme den gjeldende posisjonen din. GPS omfatter flere satellitter som går i bane rundt jorden i en høyde på 20 000 km og med en hastighet på 4 km/s.

Den innebygde GPS-mottakeren i Suunto Traverse er optimalisert for å brukes på håndleddet, og mottar data fra en veldig vid vinkel.

Motta GPS-signal

Suunto Traverse aktiverer GPS automatisk når du velger en sportsmodus med GPS-funksjonalitet, bestemmer plasseringen din eller starter navigasjonen.

GPS signal strength Ambit3

MERK:

Når du aktiverer GPSen første gang, eller hvis du ikke har brukt den på lenge, kan det ta litt lenger tid enn vanlig å hente en GPS-fix. Deretter vil aktiveringen av GPSen ta noe mindre tid.

TIPS:

For å minimere oppstartstiden på GPSen holder du klokken i helt i ro vendt opp. Du må også sørge for at du befinner deg i et åpent område med klar sikt mot himmelen.

TIPS:

Synkroniser Suunto Traverse regelmessig med Suunto-appen for å få de siste satellittdataene (GPS-optimalisering). Dette reduserer tiden du trenger å bruke på å hente GPS-punktet og forbedrer nøyaktigheten på sporet.

Feilsøking: Intet GPS-signal

 • For å få optimalt signal skal GPS-delen på klokken peke opp. Du får best signal i et åpent område med klar sikt til himmelen.
 • GPS-mottakeren fungerer normalt sett bra inne i telt og andre tynne overdekker. Objekter, bygninger, tett vegetasjon eller skyer kan imidlertid redusere kvaliteten på GPS-ens signalmottak.
 • GPS-signal trenger ikke gjennom solide konstruksjoner eller vann. Du trenger derfor ikke prøve å aktivere GPSen inne i en bygning, i huler eller under vann.

GPS-rutenett og -posisjonsformater

Rutenett er linjer på kartet som definerer koordinatsystemet som brukes på kart.

Posisjonsformat er måten GPS-mottakeres posisjon vises på klokken. Alle formatene gjelder samme plassering, men de uttrykker det på ulike måter. Du kan endre posisjonsformatet i klokkeinnstillingen på innstillingsmenyen nedenfor GENERELT » Formats (formater) » Posisjonsformat.

Du kan velge formatet fra følgende rutenett:

 • breddegrad/lengdegrad er det mest vanlige rutenettet og det finnes i tre forskjellige formater:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) gir en todimensjonal horisontal visning av posisjonen.
 • MGRS (Military Grid Reference System) er en utvidelse av UTM og består av en gradsonebetegnelse, 100 000-meter kvadratidentifikator og en numerisk plassering.

Suunto Traverse støtter også følgende lokale rutenett:

 • Britisk (BNG)
 • Finnish (ETRS-TM35FIN)
 • Finnish (KKJ)
 • Irish (IG)
 • Swedish (RT90)
 • Swiss (CH1903)
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (New Zealand)
MERK:

Noen rutenett kan ikke brukes i områdene nord for 84°N og sør for 80°S, eller utenfor de landene de er beregnet for.

GPS-nøyaktighet og strømsparing

Når du tilpasser sportsmodusene, kan du definere GPS-fixintervallet ved hjelp av innstillingen GPS-nøyaktighet i Suunto Movescount. Jo kortere intervall, desto bedre er nøyaktigheten under registreringen.

Ved å øke intervallet og redusere nøyaktigheten, kan du forlenge batteriets levetid.

Alternativene for GPS-nøyaktighet er:

 • Best: ~ 1 sek fixintervall, høyest strømforbruk
 • Bra: ~ 5 sek fixintervall, moderat strømforbruk
 • OK: ~ 60 sek fixintervall, lavest strømforbruk
 • Av: ingen GPS-fix

Du kan justere den forhåndsdefinerte GPS-nøyaktigheten av sportsmodus hvis nødvendig bare under en registrering, og mens du navigerer. For eksempel hvis du merker at du har lite batteri kan du justere innstillingen for å forlenge batteritiden.

Juster GPS-nøyaktigheten i startmenyen nedenfor NAVIGASJON » Innstillinger » GPS-nøyaktighet.

GPS og GLONASS

Suunto Traverse bruker en Global Navigation Satellite System (GNSS) for å bestemme posisjonen din. GNSS kan bruke signaler fra både GPS og GLONASS-satellitter.

Som standard søker klokken bare etter GPS-signaler. I enkelte situasjoner og steder allerede i verden, kan du ved hjelp av GLONASS-signaler bedre posisjonsnøyaktighet. Men husk at det å bruke GLONASS bruker mer batteri enn bare med GPS.

Du kan aktivere eller deaktivere GLONASS når som helst, selv mens du registrerer en aktivitet.

Aktivere eller deaktivere GLONASS:

 1. Hold NEXT inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til NAVIGASJON med START og legg inn med NEXT.
 3. Bla til Innstillinger med LIGHT og velg med NEXT.
 4. Bla til GNSS med START og velg med NEXT.
 5. Velg GPS & GLONASS for å aktivere GLONASS. Hvis den allerede er aktiv, velg GPS for å deaktivere GLONASS.
 6. Hold NEXT inne for å avslutte.
MERK:

GLONASS brukes bare hvis GPS-nøyaktighet er satt til beste. (Se GPS-nøyaktighet og strømsparing).

Table of Content