Monitorowanie aktywności

Suunto Ambit3 Sport Podręcznik użytkownika - 2.4

Monitorowanie aktywności

Monitorowanie aktywności

Oprócz czasu regeneracji pokazywanego dzienniku treningu urządzenie Suunto Ambit3 Sport monitoruje ogólną aktywność użytkownika — zarówno treningi, jak i codzienną aktywność. Monitorowanie aktywności przedstawia pełny obraz codziennej aktywności, liczbę spalonych kalorii i czas regeneracji.

Monitorowanie aktywności jest dostępne jako domyślny ekran w trybie Time (Czas). Ekran można wyświetlić, naciskając przycisk Next (ostatni ekran).

Ekran monitorowania aktywności można wyświetlić/ukryć w menu startowym w Displays (Ekrany) » Activity (Aktywność). Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Next.

Ekran monitorowania aktywności ma trzy widoki, które można przełączać za pomocą przycisku View.

activity monitor

  • Activity today (Codzienna aktywność): kalorie spalone w danym dniu; linia kropkowana na wykresie słupkowym wskazuje wartość przeciętnego spalania kalorii w ciągu ostatnich siedmiu dni, z wyłączeniem dnia bieżącego.
  • Week activity (Aktywność tygodniowa): przeciętna wartość kalorii spalanych codziennie w ciągu ostatnich siedmiu dni — dzień bieżący znajduje się po prawej stronie; linia kropkowana na wykresie słupkowym i dolny wiersz wskazują wartość przeciętnego spalania kalorii w ciągu ostatnich siedmiu dni, z wyłączeniem dnia bieżącego.
  • Recovery time (Czas Regeneracji): czas regeneracji na następne 24 godziny w oparciu o zapisane treningi i codzienną aktywność.