Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Sport Podręcznik użytkownika - 2.5

Trasy

Możesz utworzyć trasę w serwisie Movescount lub zaimportować trasę utworzoną w innej usłudze.

Aby dodać trasę:

 1. Przejdź do strony www.movescount.com i zaloguj się.
 2. Zsynchronizuj Suunto Ambit3 Sport z serwisem Movescount za pomocą oprogramowania Suuntolink i dostarczonego kabla USB.

Trasy można również usunąć w serwisie Movescount.

Nawigacja po trasie

Możesz prowadzić nawigację po trasie pobranej do urządzenia Suunto Ambit3 Sport z serwisu Movescount (patrz Trasy) lub po trasie zarejestrowanej podczas treningu (patrz Zapisywanie tras).

PORADA:

Możesz również nawigować w trybie sportowym (patrz Nawigacja podczas treningu).

Aby nawigować po trasie:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji Navigation i otwórz ją przyciskiem Next.
 3. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji Routes i otwórz ją przyciskiem Next. Zegarek wyświetli liczbę zapisanych tras, a następnie ich listę.
 4. Przewiń do trasy, po której chcesz nawigować, używając przycisku Start Stop lub Light Lock. Wybierz opcję Next.
 5. Naciśnij przycisk Next i wybierz opcję Navigate. Możesz też nacisnąć przycisk View, aby najpierw zobaczyć trasę.
 6. Zegarek wyświetli wszystkie punkty na wybranej trasie. Przewiń do punktu na trasie, który ma stanowić punkt początkowy, używając przycisku Start Stop lub Light Lock. Zaakceptuj wybór przyciskiem Next.
 7. Jeżeli został wybrany punkt środkowy trasy, urządzenie Suunto Ambit3 Sport poprosi o wskazanie kierunku nawigacji. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wybrać opcję Forwards, lub przycisk Light Lock, aby wybrać opcję Backwards. Jeżeli jako punkt startowy został wybrany pierwszy punkt trasy, urządzenie Suunto Ambit3 Sport będzie nawigować po trasie do przodu (od pierwszego do ostatniego punktu trasy). Jeżeli jako punkt startowy został wybrany ostatni punkt trasy, urządzenie Suunto Ambit3 Sport będzie nawigować po trasie do tyłu (od ostatniego do pierwszego punktu trasy).
 8. Przed pierwszym użyciem kompasu musisz go skalibrować (zobacz Kalibracja kompasu). Po włączeniu kompasu zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS. Po jego odebraniu wyświetli komunikat GPS found.
 9. Rozpocznij nawigację do pierwszego punktu na trasie. Zegarek poinformuje o zbliżaniu się do punktu trasy i automatycznie rozpocznie nawigację do następnego punktu na trasie.
 10. Podczas zbliżania się do ostatniego punktu na trasie zegarek poinformuje o dotarciu do miejsca docelowego.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

Aby pominąć punkt na trasie:

 1. Podczas nawigowania po trasie naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation.
 3. Za pomocą przycisku Start Stop przewiń w menu do pozycji Skip waypoint i zatwierdź wybór przyciskiem Next. Zegarek pominie punkt trasy i rozpocznie nawigację do następnego punktu na trasie.

skipping waypoint Ambit3

Podczas nawigacji

Podczas nawigacji naciśnij przycisk View, aby przejść do następujących widoków:

 1. pełny widok trasy, pokazujący całą trasę,
 2. powiększony widok trasy. Orientację mapy możesz zmienić w ustawieniach zegarka w obszarze OGÓLNE » Mapa.
 3. Kierunek do góry: wyświetla powiększoną mapę z kierunkiem do góry.
 4. Północ do góry: wyświetla powiększoną mapę z północą skierowaną do góry.
 5. widok nawigacji do punktów trasy

during navigation Ambit3

Pełny widok trasy

W pełnym widoku trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • (1) Strzałka wskazująca lokalizację i odpowiedni kierunek.
 • (2) Następny punkt na trasie.
 • (3) Pierwszy i ostatni punkt na trasie.
 • (4) Najbliższy punkt POI jest wyświetlany w formie ikony.
 • (5) Skala, w jakiej wyświetlono pełny widok trasy.

fulltrack view

UWAGA:

W pełnym widoku trasy północ zawsze znajduje się na górze.

Widok nawigacji do punktów trasy

W widoku nawigacji do punktów trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • (1) Strzałka wskazująca kierunek następnego punktu trasy
 • (2) Odległość do następnego punktu trasy.
 • (3) Następny punkt na trasie.

waypoint view Ambit3

Spis treści