Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 750,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Ogólne zasady bezpiecznego używania produktu

Firma Suunto troszczą się o bezpieczeństwo użytkownika. Staramy się dostarczać wysokiej jakości produkty, na których można polegać.

Stosujemy zaawansowane czujniki i algorytmy do pozyskiwania danych, które można wykorzystać podczas aktywności sportowych lub przygód. Chcemy osiągnąć jak największą dokładność. Mimo to dane dostarczane przez nasze produkty i usługi są szacunkowe, a generowane wyniki mogą nie być precyzyjne. Kalorie, tętno, lokalizacja, wykrywanie ruchu, wskaźniki obciążenia i regeneracji oraz inne pomiary mogą nie odpowiadać parametrom zmierzonym w warunkach laboratoryjnych i są jedynie szacunkowe.

Produkty i usługi Suunto są przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego, a nie do celów medycznych.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych produktów uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia. Zawsze postępuj zgodnie z przedstawionymi tu zaleceniami i kieruj się zdrowym rozsądkiem, gdy korzystasz z urządzeń.

W celu uzyskania dalszych informacji o produktach odwiedź stronę www.suunto.com/support.

UWAGA! Używanie produktów nurkowych zawsze podlega specjalnym zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa, stanowiącym część wytycznych przeznaczonych dla użytkownika produktów nurkowych, dostępnych na stronie: http://www.suunto.com/en-US/Support/User-guides/. Przed rozpoczęciem używania produktów nurkowych należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

Nawigacja
Jeśli produkt obsługuje funkcje nawigacji, należy pamiętać, że funkcje te mają służyć jako wspomaganie nawigacji. Podczas nawigowania należy korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji oraz obserwować otoczenie. Wskazówki nawigacyjne podawane przez produkt nie powinny nigdy zastępować oceny sytuacji, zdrowego rozsądku i koncentracji. Nie podążaj trasą, która wydaje się niebezpieczna lub prowadzi do miejsc objętych zakazem wstępu. Pamiętaj też o ograniczeniach urządzeń elektronicznych. Na wszelki wypadek dobrze jest mieć ze sobą mapę i kompas.

Alarm burzowy
Niektóre produkty mogą alarmować o zbliżającej się burzy. Alarm jest uaktywniany przez duży spadek ciśnienia barometrycznego. Alarm może sygnalizować bez następującej po nim burzy, ale też burza może wystąpić bez uaktywnienia alarmu. Należy stale obserwować warunki pogodowe i podczas aktywności w terenie kierować się zdrowym rozsądkiem. Gdy warunki pogodowe są złe, należy się schronić i nie ryzykować. Planując aktywność pod gołym niebem, należy zawczasu sprawdzić prognozę pogody.

Pozycja GPS (prędkość, dystans itp.)
Od od częstotliwości z jaką ustalana jest pozycja GPS zależy dokładność śledzenia trasy i innych pomiarów opartych na danych GPS. Obejmują one między innymi wysokość, dystans i prędkość. Częstotliwość z jaką ustalana jest pozycja GPS ma również bezpośredni wpływ na żywotność baterii. Stosowane są różne częstotliwości próbkowania dostępne jako opcje ustawień wydłużających żywotność baterii, ale mogą one również zmniejszyć dokładność śledzenia i pomiarów. Ponieważ odczyt GPS nie zawsze jest dokładny, na wszelki wypadek należy mieć ze sobą mapę i kompas.

Wysokość n.p.m.
Niektóre produkty mierzą wysokość n.p.m. na podstawie danych GPS lub kombinacji danych GPS i ciśnienia barometrycznego. Pomiar wysokości zależy w dużym stopniu od warunków otoczenia, które mogą mieć wpływ na jego dokładność. W związku z tym odczyt wysokości powinien być uważany za szacunkowy i nie należy go traktować jako wartości precyzyjnej. W terenie należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i obserwować okolicę, a także zwracać uwagę na reakcję organizmu związane z wysokością.

Fizjologia
Produkty monitorujące aktywność fizyczną i stan organizmu (np. kroki, spalane kalorie, sen i regenerację) służą do przedstawiania użytecznych informacji pomagających w bezpiecznym ćwiczeniu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Wszystkie wskaźniki fizjologiczne należy uznawać za szacunkowe, dlatego nie należy zakładać ich wyjątkowej dokładności. Ponadto zawsze należy pamiętać, że te wskaźniki mają jedynie charakter referencyjny i są przeznaczone do użytku rekreacyjnego. Nie należy korzystać z tych wskaźników do żadnych celów medycznych.

Niektóre produkty zawierają również funkcje optycznego pomiaru tętna. Mimo że korzystamy z technologii wiodącej na rynku, dokładność i niezawodność optycznego pomiaru tętna mogą zależeć od osobniczej specyfiki, a funkcje te mogą nie działać podczas niektórych rodzajów aktywności.

Zawsze należy pamiętać, że odczyty tętna – tak optyczne, jak i inne – mają jedynie charakter referencyjny i są dedykowane do użytku rekreacyjnego. Nie są natomiast przeznaczone do jakichkolwiek celów medycznych. Użytkownicy z rozrusznikami serca lub innymi wewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi powinni zawsze przed użyciem monitora tętna skonsultować się z lekarzem.

Wschód słońca / Zachód słońca / Faza księżyca
Niektóre produkty posiadają funkcję informującą o godzinach wschodu i zachodu słońca. Godziny wschodu i zachodu słońca są określane na podstawie ostatnich uzyskanych danych GPS. W związku z tym jeśli użytkownik nie korzystał odbiornika GPS przez dłuższy czas, godziny te mogą nie być dokładne. Nie należy polegać wyłącznie na godzinach wschodu i zachodu słońca podawanych przez produkt. Zawsze należy wspierać się zdrowym rozsądkiem, obserwować okolicę i korzystać także z innych dostępnych źródeł informacji, by oszacować czas wschodu i zachodu słońca.

Niektóre produkty mogą również śledzić fazy księżyca na podstawie daty ustawionej w produkcie. Nie należy używać funkcji faz księżyca, by szacować lub przewidywać pływy w sytuacji, gdy bezpieczeństwo użytkownika jest zagrożone. Zawsze należy też sprawdzać inne dostępne źródła informacji i postępować w sposób bezpieczny.

Wskazówki dotyczące treningu
Niektóre produkty mogą przedstawiać plany i inne formy wskazówek treningowych. Wskazówki te oparte są na ogólnych zaleceniach oraz danych zarejestrowanych przez produkt. Wskazówki mogą zatem być nieodpowiednie dla użytkownika lub do celów wyznaczonych przez użytkownika. Mogą również być niedokładne. Przed rozpoczęciem każdej formy regularnych ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem, a także powstrzymać się od form aktywności, które mają negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie. Korzystając ze wskazówek i planów treningowych, należy również kierować się zdrowym rozsądkiem.