Co w Suunto EON Core / Suunto EON Steel oznacza tryb samolotowy?

Co w Suunto EON Core / Suunto EON Steel oznacza tryb samolotowy?

Tryb samolotowy wyłącza funkcję bluetooth. Przy włączonym trybie samolotowym Suunto EON Core i Suunto EON Steel nie łączy się z telefonami komórkowymi.