Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

W jaki sposób zainstalować algorytm dekompresyjny Bühlmanna na urządzeniu EON Steel?

W ostatnim czasie wprowadziliśmy aktualizację oprogramowania dla komputera nurkowego EON Steel, instalując na nim nowy algorytm. W niniejszym artykule opisano czynności, jakie należy wykonać, aby skorzystać z tej aktualizacji: 

Które urządzenia kwalifikują się do tej nowej aktualizacji? 

Wszystkie działające* urządzenia EON Steel (te urządzenia, które można aktywować i uruchomić z oprogramowaniem) kwalifikują się do aktualizacji oprogramowania, w tym pobrania algorytmu Bühlmanna. Pomimo to aktualizację można wykonać tylko w naszych autoryzowanych punktach obsługi, zaś przed jej rozpoczęciem komputer nurkowy zostanie poddany bezpłatnej konserwacji. Błędy wykryte przez naszych pracowników serwisowych zostaną zgłoszone/usunięte, a w wyjątkowych przypadkach klientom na pocztę e-mail zostaną wysłane szacunkowe koszty naprawy. 

Co należy wiedzieć przed wysłaniem komputera nurkowego: 

 • Aktualizacja ta (algorytm Bühlmanna) jest dostępna tylko dla komputerów nurkowych EON Steel
 • Nie można zaktualizować komputera nurkowego samodzielnie. Tylko nasze autoryzowane centra obsługi i pracownicy serwisowi mogą wykonać aktualizację.
 • Jeśli wysłanie komputera nurkowego nie będzie możliwe, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej.  
 • Aktualizacja w przypadku urządzeń kupionych dwa lata temu lub wcześniej będzie kosztować 80 euro
 • Aktualizacja zostanie przeprowadzona dopiero po konserwacji (w centrum obsługi, wykonanej przez naszych pracowników), która pozwoli ocenić funkcjonalność urządzenia. Wszystkie informacje zostaną zawarte w piśmie serwisowym wysłanym do użytkowników po konserwacji.

Jak pobrać aktualizację: 

Aby rozszerzyć funkcje nurkowe urządzenia, najpierw należy zapakować urządzenie do pudełka, zabezpieczyć je folią bąbelkową i wysłać do jednego z naszym centrów obsługi. 

 • Następnie należy wypełnić informacje w naszym formularzu obsługi online, który automatycznie wygeneruje etykietę wysyłkową. 
 • Należy zapoznać się z instrukcją i wybrać swój kraj z listy. 
 • Prosimy przeczytać nasze Warunki korzystania i kliknąć przycisk „Zgadzam się” na samym dole strony. 
 • Na stronie „Informacje o produkcie” należy wpisać nazwę urządzenia: EON Steel i numer seryjny. Należy zweryfikować produkt i przejść do wyboru statusu gwarancji urządzenia.

Uwaga: Aktualizowanie urządzenia wykonuje się w ramach gwarancji dla urządzeń zakupionych nie wcześniej niż dwa lata temu; w przypadku urządzeń starszych niż dwa lata aktualizacja będzie kosztować 80 euro lub równoważną kwotę. Jest to procedura alternatywna, która zostanie wykonana na Państwa prośbę; nie ma ona wpływu na algorytm nurkowy urządzeń Suunto.

Screenshot 02.11.2020 at 11.47.46.png

 • W polu Opisz problem wybierz opcję Aktualizuj algorytm. W przypadku wysyłania komputera nurkowego z dodatkowymi problemami, które wymagają sprawdzenia, należy dodać więcej pól w zgłoszeniu. Należy kliknąć przycisk „Zapisz” i opisać dodatkowe problemy własnymi słowami.  
 • Przechodząc do kolejnego etapu, należy wpisać dane do przesyłki i zaznaczyć pole „Użyj tego samego adresu do przesyłki powrotnej”, aby otrzymać urządzenie z powrotem na podany adres. Zostanie utworzona etykieta wysyłkowa z nazwiskiem nadawcy. 
 • Otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki. Prosimy wykonać zawartą w nim instrukcję, aby wysłać komputer nurkowy do naszego centrum obsługi. 

Podczas serwisowania: 

Po otrzymaniu Państwa urządzenia nasi pracownicy serwisowi rozpoczną analizę odebranych informacji i inspekcję komputera nurkowego w ramach konserwacji.

Jeśli komputer nurkowy ma maksymalnie dwa lata:
Urządzenie EON Steel otrzyma aktualizację oprogramowania i zostanie wysłane razem z pismem serwisowym opisującym szczegóły konserwacji i aktualizacji.  

Jeśli komputer nurkowy ma ponad dwa lata:
Nasi pracownicy serwisowi wyślą opis wyników analizy i wymaganej naprawy, szacunkowe koszty naprawy (o ile będzie konieczna), a także informację o koszcie aktualizacji: 80 euro lub równowartość w lokalnej walucie. 
Uwaga: W przypadku urządzeń, które nie spełniają wymagań funkcjonalnych, zostaną przedstawione koszty szacunkowe za dodatkową naprawę. Patrz wymagania funkcjonalne opisane w niniejszej sekcji: Które urządzenia kwalifikują się do tej nowej aktualizacji?

imageidudi.png

 • W wiadomości wysłanej na adres e-mail użyty w formularzu obsługi online otrzymają Państwo informacje o szacunkowych kosztach. Prosimy kliknąć łącze i zatwierdzić koszty. Po wyrażeniu przez Państwa zgody na naprawę i zatwierdzeniu kosztów nasi pracownicy serwisowi rozpoczną pracę nad komputerem nurkowym. 
 • Płatność można uiścić wyłącznie przez PayPal. W przypadku nieposiadania konta w serwisie PayPal prosimy kliknąć tutaj i utworzyć konto. 
 • Po wykonaniu niezbędnych testów, napraw i weryfikacji urządzenia prześlemy Państwu komputer nurkowy z powrotem na adres zwrotny wskazany w formularzu obsługi online. 

Jak wdrożyć nowy algorytm: 

Aby aktywować algorytm Bühlmanna, należy wykonać poniższe czynności na urządzeniu EON Steel: 

 • Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby przejść do menu.
 • Przejdź w dół (dolnym przyciskiem) do ustawień nurkowania i naciśnij środkowy przycisk, aby je otworzyć.
 • Przejdź do parametrów i krótko naciśnij przycisk, aby je otworzyć. 
 • Wybierz „Algorytm” (naciskając środkowy przycisk);
 • domyślne ustawienia to Suunto Fused RGBM 2.
 • Naciśnij środkowy przycisk, aby aktywować żądany algorytm.

Uwaga: aby algorytm został wprowadzony do użytku, urządzenie EON Steel uruchomi się ponownie. Proces ten może potrwać minutę. 

image3vqc.png

 

 

Co uległo zmianie? 

Po aktualizacji będzie można przełączać dwa istniejące algorytmy nurkowe na urządzeniu: Fused RGBM2 oraz Bühlmann 16 GF. Można łatwo przełączać się między nimi przed nurkowaniem i po jego zakończeniu. 

Aby uzyskać więcej informacji o szczegółach algorytmów, patrz strony opisu algorytmu Fused RGBM2 i Bühlmann 16 GF. Różnice
i związane z tym zmiany zależą od założeń, dlatego każdy użytkownik odczuje je inaczej, w zależności od użytkowania, preferencji i doświadczenia. 

Ważne informacje o nurkowaniu i przepisy bezpieczeństwa 

Przed wprowadzeniem nowego algorytmu do użycia należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie i przepisach oraz podręcznikiem użytkownika w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: