Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | USŁUGA PERSONALIZACJI ZEGARKA SUUNTO POWRÓCIŁA | DARMOWE ZWROTY

Jak zresetować zegarek Suunto?

Uwaga: Ten artykuł dotyczy zegarków Suunto 3 Fitness, Suunto 5, Suunto 9 i zegarków z kolekcji Suunto Spartan.

Dostępne są dwie metody resetowania zegarka Suunto 3 Fitness, Suunto 5, Suunto 9 lub Suunto Spartan, który nie działa prawidłowo.

Obie są przeznaczone do użycia tylko w sytuacjach awaryjnych i nie należy z nich korzystać regularnie. Jeśli usterka nie ustąpi, przekaż zegarek do centrum serwisowego Suunto.

 

Miękki reset

Ponowne uruchomienie może pomóc w następujących sytuacjach:

 • urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków, dotknięcia lub przesunięcia (ekran dotykowy nie działa).
 • wyświetlany ekran jest zablokowany lub pusty.
 • wyświetlany ekran jest zablokowany w trybie rozruchu (przedstawia strzałkę skierowaną w dół).
 • brak wibracji, np. podczas naciśnięć przycisku.
 • funkcje zegarka nie działają jak powinny, np. nie jest rejestrowane tętno nadgarstkowe (nie migają diody LED optycznego pomiaru tętna), kompas nie kalibruje się.
 • licznik kroków nie zlicza codziennej aktywności (należy uwzględnić, że zarejestrowane kroki mogą być widoczne z opóźnieniem).
 • SuuntoLink nie rozpoznaje urządzenia.

Uwaga: Ponowne uruchomienie zakończy i zapisze aktywne ćwiczenia. W normalnych warunkach dane ćwiczenia nie zostaną utracone.
Zdarza się, że miękki reset może spowodować problemy związane z uszkodzeniem pamięci.

 

Aby wykonać miękkie resetowanie:

Naciśnij i przytrzymaj prawy górny przycisk przez co najmniej 12 sekund i zwolnij go. Dotyczy modeli:

 • Suunto 9
 • Spartan Trainer
 • Spartan Sport
 • Spartan Sport WHR
 • Spartan Sport WHR Baro
 • Spartan Ultra

 

Naciśnij i przytrzymaj lewy i prawy górny przycisk przez co najmniej 12 sekund i zwolnij je. Dotyczy modelu:

 • Suunto 3 Fitness
 • Suunto 5

 

Jeśli miękki reset nie usunie problemu, zalecamy wykonanie resetowania fabrycznego.

 

Resetowanie fabryczne

Resetowanie fabryczne spowoduje przywrócenie domyślnych wartości zegarka i usunie wszystkie dane z zegarka, w tym dane ćwiczenia, dane osobowe i ustawienia, które nie zostały zsynchronizowane z aplikacją Movescount / Suunto. Po resetowaniu fabrycznym należy ponownie skonfigurować zegarek Suunto.

Wykonaj te kroki tylko wtedy, gdy poprosi o to pracownik działu obsługi klienta Suunto lub w następujących przypadkach:

 • miękki reset nie naprawił problemu
 • żywotność baterii jest znacznie skrócona
 • urządzenie nie łączy się z odbiornikiem GPS (nie dotyczy zegarka Suunto 3 Fitness)
 • urządzenie ma problemy z łącznością z urządzeniami Bluetooth (np. czujnikiem Smart Sensor lub aplikacją mobilną)
 • Wykonano czynności w zakresie Rozwiązywania problemów związanych z aktualizacją oprogramowania sprzętowego SuuntoLink.

 

Aby wykonać resetowanie fabryczne:

 • Podłącz zegarek do komputera PC za pomocą przewodu USB firmy Suunto i poczekaj na otwarcie oprogramowania SuuntoLink. Jeśli nie jest jeszcze zainstalowane, pobierz oprogramowanie SuuntoLink.
 • Naciśnij ikonę koła zębatego i wybierz pozycję Watches (Zegarki).
 • Naciśnij pozycję Reset all settings (Zresetuj wszystkie ustawienia) i potwierdź.
 • Naciśnij pozycję Reset watch (Zresetuj zegarek), aby rozpocząć procedurę resetowania.
 • Oprogramowanie SuuntoLink ponownie zainstaluje najnowszą wersję oprogramowania.
 • Po wyświetleniu kreatora konfiguracji na zegarku aktualizacja jest ukończona i można odłączyć zegarek od przewodu.
 • Skonfiguruj zegarek.