Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak sparować urządzenie Suunto D5 z aplikacją Suunto dla systemu iOS?

Dowiedz się, jak sparować Suunto D5 z aplikacją Suunto.

Przygotuj Suunto D5 do parowania:

 1. Uaktywnij komputer nurkowy poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.
 2. Upewnij się w menu Settings (Ustawienia), że tryb samolotowy jest wyłączony: Otwórz menu opcji i przejdź do obszarów General (Ogólne) > Connectivity (Łączność) > Airplane mode (Tryb samolotowy).

Rozpocznij proces parowania na telefonie:

 1. Uruchom aplikację Suunto i dotknij ikony zegarka, aby przejść do widoku zegarka. Włącz Bluetooth w telefonie.

  Dotknij ikony zegarka, aby sparować urządzenie Suunto D5 z aplikacją Suunto dla systemu iOS.
 2. Jeśli użytkownik nie udzielił zgody aplikacji Suunto na dostęp do lokalizacji, aplikacja poprosi o to (Allow location (Włącz usługi lokalizacji)).
 3. Gdy komputer nurkowy Suunto D5 pojawi się na liście urządzeń, dotknij opcji PAIR (Paruj). Jeśli na liście jest więcej niż jedno urządzenie, wybierz właściwy komputer nurkowy na podstawie numeru seryjnego widocznego z tyłu urządzenia.

  Wybierz komputer Suunto D5, aby sparować go z aplikacją Suunto dla systemu iOS.

 4. Wprowadź klucz dostępu, widoczny na komputerze nurkowym, w polu parowania w telefonie, a następnie dotknij opcji PAIR (Paruj).

  Wprowadź klucz dostępu, aby sparować urządzenie Suunto D5 z aplikacją Suunto dla systemu iOS.

 5. Poczekaj na ukończenie parowania. Może to potrwać kilka minut.

  Suunto D5 połączony z aplikacją Suunto dla systemu iOS.


Czy występują problemy z parowaniem?

Dowiedz się więcej o krokach rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów z parowaniem.

POKREWNE ARTYKUŁY
ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ DLA: