Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | USŁUGA PERSONALIZACJI ZEGARKA SUUNTO POWRÓCIŁA | DARMOWE ZWROTY

Jak sparować zegarek Suunto EON Steel i Core z aplikacją Suunto app dla systemu Android?

Dowiedz się, jak sparować komputer nurkowy Suunto EON Steel i EON Core z aplikacją Suunto app.

Ponieważ niektóre kroki będą wymagały wykonania czynności w aplikacji, ten sam artykuł znajduje się wśród często zadawanych pytań na naszej stronie internetowej.

Przygotuj komputer nurkowy do parowania:

Jeśli Twój komputer nurkowy jest sparowany z inna aplikacją mobilną, np. Suunto Movescount, usuń sparowanie komputera nurkowego w następujący sposób:

 1. Upewnij się, że na komputerze nurkowym zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. Podłącz swoje urządzenie do DM5 i sprawdź, czy dla Twojego zegarka dostępna jest aktualizacja.
 2. Na komputerze nurkowym: Przejdź do menu i otwórz Ogólne > Łączność > zapomnij telefon.
 3. Na telefonie:
  W ustawieniach swojego telefonu przejdź do funkcji Bluetooth i usuń zegarek z listy sparowanych urządzeń, dotykając ikonę informacji, a następnie opcję Zapomnij to urządzenie.

     

 4. Odinstaluj aplikację Movescount z telefonu.
 5. Uruchom ponownie telefon.

Niestety nie polecamy instalowania obu aplikacji Suunto app i Movescount na jednym telefonie, ponieważ wywoła to problemy z komputerem nurkowym i łącznością aplikacji. Dowiedz się więcej, jak używać aplikacji Suunto app razem z aplikacją Suunto Movescount.

 

Parowanie z aplikacją Suunto app:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszą wersję aplikacji Suunto app. Sprawdź w App Store, czy dostępna jest aktualizacja aplikacji i zainstaluj ją.
 2. Otwórz aplikację Suunto app na telefonie i dotknij ikonę zegarka, aby przejść do widoku zegarka. 3. Aplikacja Suunto app poprosi o następujące uprawnienia:
  a) Dostęp do Twojej lokalizacji
  b) Wyłączenie aplikacji Suunto app z funkcji optymalizacji baterii, aby zapewnić lepszą łączność aplikacji
  c) Włączenie powiadomień, aby móc wyświetlać powiadomienie o kluczu dostępu na komputerze nurkowym.
 4. Upewnij się, że Twój EON jest aktywny, naciskając dowolny przycisk.
 5. Gdy komputer nurkowy pojawi się na liście zegarków, dotknij opcję PAIR (Paruj). Jeśli na liście jest więcej niż jedno urządzenie, wybierz właściwy komputer nurkowy na podstawie numeru seryjnego widocznego z tyłu produktu. 6. Wprowadź klucz dostępu, widoczny na komputerze nurkowym, w polu parowania na urządzeniu mobilnym, a następnie dotknij PAIR (Paruj). 7. Poczekaj na ukończenie parowania. Może to chwilę potrwać.
 8. Aplikacja Suunto app automatycznie rozpocznie synchronizację dzienników nurkowych. Może to potrwać kilka minut, w zależności od liczby niezsynchronizowanych dzienników na komputerze nurkowym.

POKREWNE ARTYKUŁY
ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ DLA: