Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak utworzyć trasę w aplikacji Suunto dla systemu Android?

Oto szczegółowy opis tworzenia trasy w aplikacji Suunto. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z map, tras i warstw w aplikacji Suunto, obejrzyj ten film wideo i przeczytaj ten artykuł

Tworzenie trasy

Otwórz aplikację Suunto i przejdź do przeglądarki Mapa

imagecy85.png

Dotknij ikony plusa na ekranie i wybierz wyświetloną opcję Utwórz trasę

Screen Shot 2021-06-01 at 14.11.21.png

Dotknij mapy, aby wybrać punkt początkowy. Aplikacja Suunto oznaczy go na mapie za pomocą niebieskiego okręgu A

Dotknij następnego punktu, aby kontynuować tworzenie trasy. Podczas pokonywania poszczególnych odcinków trasy w dolnej części ekranu wyświetlany będzie wykres wysokości, w tym całkowity dystans, wzniesienie i czas trwania ze średnią prędkością 8,0 km/h (naciśnięcie prędkości umożliwi edycję wartości średniej). 

Screen Shot 2021-06-01 at 14.40.42.png

Gdy tylko zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji o mapie tła lub zmiany warstwy, dotknij górnej części znacznika „Mapa” (Teren) lub „Mapa popularności”, aby wyświetlić więcej opcji tworzenia trasy. Aby uzyskiwać szczegółowe wskazówki w drodze, dotknij znacznika „Nawigacja skręt po skręcie” obok typu mapy. Zakręty w lewo i w prawo zostaną dodane automatycznie. Zegarek powiadomi Cię na bieżąco o każdym zakręcie. 

Screen Shot 2021-06-01 at 14.29.44.png

Zapisywanie i synchronizowanie trasy

Aby zapisać i zsynchronizować trasę do zegarka, dotknij opcji Gotowe w prawym górnym rogu, pamiętając także o dodaniu lub usunięciu wskazówek nawigacji skręt po skręcie. Przed zapisaniem trasę należy nazwać, a następnie dotknąć opcji Zapisz

Screen Shot 2021-06-01 at 14.37.47.png

Synchronizacja trasy do zegarka odbywa się automatycznie, jeśli podczas zapisywania trasy zegarek jest sparowany i połączony. Podczas zapisywania trasy widoczny będzie niebieski suwak „Użyj w zegarku”. Jeśli go nie widać, sprawdź połączenie z zegarkiem. 

Uwaga: W przypadku zegarków Ambit (1,2,3) i Traverse po utworzeniu trasy w aplikacji, dotknij przełącznika „Użyj w zegarku” i „Zapisz”, podłącz urządzenie do komputera i zsynchronizuj je z zegarkiem przez SuuntoLink.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: