Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Jak mogę zacząć korzystać z aplikacji sportowych SuuntoPlus™?

SuuntoPlus™ to szereg nowych narzędzi i wskazówek udostępnianych za pomocą zegarka, które zainspirują Cię do cieszenia się aktywnym stylem życia w jeszcze lepszy sposób. 

Pierwsze kroki: 
  • Upewnij się, że masz najnowszą wersję oprogramowania dla zegarka Suunto. 
  • Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania aplikacji Suunto. 
  • Niektóre aplikacje sportowe SuuntoPlus działają wyłącznie na określonych modelach zegarków, na przykład aplikacja Weather (dostępna dla modeli Baro).
Jak korzystać z aplikacji sportowej SuuntoPlus

Po sparowaniu i połączeniu zegarka z aplikacją Suunto aplikacje sportowe SuuntoPlus™ będą dostępne w widoku synchronizacji. Aby dodać aplikacje sportowe SuuntoPlus™ do biblioteki aplikacji, przejdź do sklepu SuuntoPlus™ (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Po dodaniu aplikacji sportowych do biblioteki dotknij przycisku aplikacje sportowe SuuntoPlus™ , aby wyświetlić listę dostępnych aplikacji sportowych. Dotknij „Użyj w zegarku”, aby dodać funkcję do zegarka lub ją usunąć. Na zegarku można zapisać maksymalnie 15 aplikacji sportowych.     

 

New Sports apps guidance.png

 

Uwaga: więcej informacji na temat aplikacji sportowych oraz rodzaju informacji, które mogą one rejestrować, znajdziesz w filmie. Dodatkowo stworzyliśmy oddzielną stronę, aby informować na bieżąco o dodawanych przez nas aplikacjach sportowych i ich funkcjach. 

Po zaznaczeniu/odznaczeniu aplikacji sportowych zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane z zegarkiem, dzięki czemu możesz wyruszyć po następną przygodę. Przed rozpoczęciem kolejnego treningu i rejestrowania: 

  1. Przejdź do sekcji Ćwiczenia, wybierz tryb sportowy i przed rozpoczęciem nagrywania przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk, aby otworzyć obszar opcje.
  2. Przewiń ekran w dół do pozycji SuuntoPlus™ i wybierz opcję, dotykając jej lub naciskając środkowy przycisk.
  3. Przewiń ekran w dół, aby wybrać żądaną aplikację sportową SuuntoPlus. Podczas rejestrowania ćwiczenia możesz korzystać tylko z jednej aplikacji sportowej
  4. Przewiń w górę i rozpocznij rejestrowanie ćwiczenia.

W obszarze rejestrowania ćwiczenia zostanie automatycznie wyświetlony nowy ekran SuuntoPlus. Sprawdzaj statystyki na żywo, w miarę robienia postępów, lub korzystaj z informacji dostarczanych przez aplikację sportową, aby zaplanować trasę lub przygodę. 

Uwaga: Aplikacja sportowa SuuntoPlus™ wybrana dla danego ćwiczenia zostanie zapamiętana w zegarku dla przyszłych zastosowań tego samego trybu sportowego – tzn. zostanie automatycznie wybrana, gdy rozpoczniesz kolejne ćwiczenie w tym samym trybie sportowym. Możesz go odznaczyć lub zmienić przed rozpoczęciem kolejnego treningu. 

Uwaga: Zegarki Suunto 9 Peak Pro i Suunto Vertical umożliwiają korzystanie z 2 aplikacji sportowych SuuntoPlus, a nie tylko jednej, podczas rejestrowania ćwiczeń. Ponadto w przypadku tych dwóch modeli możesz wybrać aplikacje sportowe SuuntoPlus™ nawet podczas rejestrowania ćwiczenia, a nie tylko przed jego rozpoczęciem. 

Uwaga: podczas rejestrowania ćwiczenia możesz się posługiwać albo aplikacją sportową SuuntoPlus™, albo przewodnikiem SuuntoPlus™, albo treningiem strukturalnym. Nie można korzystać z nich równocześnie.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: