Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 750,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NOWE, NIŻSZE CENY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI I PRYWATNOŚCI ZEGARKÓW SUUNTO I ZWIĄZANYCH Z NIMI USŁUG

Prosimy przeczytać ze zrozumieniem poniższe informacje na temat zegarków Suunto. W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z działem obsługi klienta Suunto.

Dostępność i funkcjonalność usług

Należy pamiętać, że niektóre funkcje inteligentnego zegarka w zegarkach Suunto i powiązanych usługach, takich jak aplikacja Suunto i Sports Tracker (wszystkie funkcje inteligentnego zegarka, funkcje i powiązane usługi są łącznie zwane dalej “Usługami”), mogą nie być dostępne w niektórych krajach i mogą być dostarczane tylko w wybranych językach. Usługi i wrażenia użytkownika mogą być zależne od sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat i dostępności, należy skontaktować się z dostawcą usług sieciowych.

Niektóre funkcje Usług, takie jak monitorowanie tętna, zapis liczby kroków i liczby kalorii, mogą być niedokładne i wynikać z obliczeń przeciętnych osób o danym wzroście i masie ciała. Zegarki Suunto nie są urządzeniami medycznymi. Wskazówki dotyczące poprawy wyników monitorowania tętna można znaleźć w broszurze dotyczącej bezpieczeństwa produktu i informacji prawnych dostępnej w opakowaniu każdego zegarka oraz online.    

Żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów. Suunto zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, ulepszania i poprawiania Usług, w tym do zapewniania aktualizacji i ulepszeń. Podczas przerw technicznych i w innych okresach Usługi mogą być niedostępne.

Firma Suunto może według własnego uznania podjąć decyzję o dodaniu funkcji bądź zakończeniu świadczenia Usługi lub dowolnej jej części. W przypadku istotnego zaprzestania świadczenia usług Suunto dołoży uzasadnionych starań, aby przekazać użytkownikom stosowne powiadomienie, o ile to możliwe, jednakże Suunto w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za zaprzestanie świadczenia Usług lub jakiejkolwiek ich części lub za niedostarczenie ich funkcji w określonym czasie.

Ponadto niektóre Usługi oparte na systemie operacyjnym Wear 2.0 firmy Google Inc. mogą zależeć od czynników zewnętrznych, takich jak wsparcie Google Inc. czy określone funkcje, lub ogólnie systemu operacyjnego. Suunto nie gwarantuje dostępności ani funkcjonalności takich funkcji po zakupie.  

Należy pamiętać, że zegarki powinny być regularnie aktualizowane zgodnie z instrukcją obsługi produktu, aby ułatwić ich prawidłowe działanie.

Bezpieczeństwo

W przypadku zegarków, które oferują funkcję hasła, zaleca się zabezpieczenie zegarka poprzez ustawienie hasła i nieudostępnianie go innym osobom.

W przypadku sprzedaży lub podarowania zegarka innej osobie zaleca się najpierw usunąć z niego dane osobowe i aplikacje.

Aplikacje innych producentów

Należy pamiętać, że w odniesieniu do zegarków, które umożliwiają pobieranie aplikacji zewnętrznych do zegarka, Suunto w żaden sposób nie sprawdza ani nie weryfikuje tych aplikacji, ich funkcjonalności, bezpieczeństwa ani jakości. Suunto wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za aplikacje pobrane do zegarka i za korzystanie z takich aplikacji.

Mapy popularności

Usługi mogą obejmować mapy popularności dla wygody użytkowników. Mapy popularności pokazują trasy często używane przez użytkowników Usług. Należy pamiętać, że Suunto w żaden sposób nie sprawdza ani nie weryfikuje tras pokazanych na mapach popularności, ich dostępności, bezpieczeństwa ani przydatności do ćwiczeń. Informacje dotyczące tras, takie jak całkowity dystans, mogą być niedokładne. Musisz pamiętać, że korzystasz z map popularności i tras na własne ryzyko i według własnego uznania.

Łączność z aplikacjami Suunto i Sports Tracker

Zegarek jest przeznaczony do użytku z aplikacją Suunto i/lub aplikacją Sports Tracker. Aby uzyskać jak najlepsze wrażenia z jego obsługi, należy połączyć zegarek z aplikacją Suunto i/lub aplikacją Sports Tracker. Należy pamiętać, że przed użyciem niektórych zegarków lub nowych wersji istniejących modeli może być wymagana rejestracja w aplikacji Suunto lub aplikacji Sports Tracker.

Prywatność

W celu wspierania konserwacji i rozwoju zegarków oraz za zgodą użytkownika Suunto będzie gromadzić dane techniczne i inne dane, takie jak numer seryjny zegarka i rodzaje sportów, w których zegarek jest używany, bezpośrednio z zegarka, gdy jest on połączony z siecią Wi-Fi.  Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie Suunto informacji w tym celu w chwili rozpoczęcia korzystania z zegarka. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć udostępnianie informacji z zegarka do takich celów. Należy pamiętać, że Suunto nie usunie danych zebranych w okresie między udzieleniem zgody a jej wycofaniem, chyba że użytkownik poprosi o o usunięcie tych danych. W przypadku wniosków o usuwanie danych należy skontaktować się z działem obsługi klienta Suunto.

Suunto będzie mieć również możliwość gromadzenia i dostęp do danych osobowych użytkownika podczas użytkowania zegarka i powiązanych aplikacji po połączeniu zegarka z aplikacją Suunto lub aplikacją Sports Tracker zgodnie z warunkami, polityką prywatności i funkcjami dotyczącymi danych aplikacji dostępnych w tych aplikacjach.

Rezygnacja lub wyłączenie udostępniania danych w zegarku przez użytkownika nie wpłynie na gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji Suunto lub aplikacji Sports Tracker.

Użytkownik może również przenieść swoje dane osobowe do niektórych partnerów Suunto za pośrednictwem aplikacji Suunto lub aplikacji Sports Tracker. Transfery tego rodzaju nie będą dokonywane bez zgody użytkownika.

Ponadto niektóre Usługi mogą polegać na systemie operacyjnym, innym oprogramowaniu i usługach partnerów Suunto lub stron trzecich, jak w przypadku zegarków opartych na systemie operacyjnym Wear 2.0. W takim przypadku strona trzecia może gromadzić i przetwarzać dane osobowe lub dane techniczne z zegarka we własnym imieniu zgodnie ze swoimi praktykami. Lista takich partnerów Suunto jest dostępna tutaj.

Zaleca się, aby użytkownik uzyskał więcej informacji o praktykach przetwarzania danych przez firmę Suunto, zapoznając się z’ Polityką prywatności Suunto.