Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.
28 maj 2015

Nya funktioner för Suunto EON Steel finns nu tillgängliga

Bild: Petteri Viljakainen

Programuppdateringen innehåller gastid, CCR-läge, gasförbrukning i realtid och riktningslås för kompassen.

Suunto EON Steel blir bättre och bättre i takt med att dina dykkunskaper utvecklas tack vare sin hållbarhet och många anpassningsmöjligheter. Du kan själv uppdatera programvaran för EON Steel. Uppdateringen innehåller många nya efterfrågade funktioner.

Gastid

Den nya avläsningen av gastid gör det möjligt att uppskatta hur länge du kan fortsätta dyka. Aktuellt tubtryck och andningsfrekvens räknas in i beräkningen.

  Rebreather-läge

Rebreather-läge med slutet system (CCR) gör Suunto EON Steel till en fantastisk reservdykdator under rebreather-dyk. Tillsammans med Suunto Fused™ RGBM ger CCR-funktionen dig större säkerhet under rebreather-dyk.

Gasförbrukning

Suunto EON Steel är den första dykdatorn som beräknar gasförbrukning i realtid. Dina förbättrade dykkunskaper och din ökade trygghet återspeglas i gasförbrukningen: ju mer avslappnad du är, desto mindre gas förbrukar du.

Riktningslås för kompass

Det nya riktningslåset för kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett riktningslås mot ett rev innan du lämnar båten.

Du kan hämta den kostnadsfria uppdateringen för EON Steel via programvaran Suunto DM5.

Läs mer om programuppdatering 1.1 för Suunto EON Steel.