Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Miljöpolicy

Suunto engagerar sig för att skydda miljön och förhindra utsläpp genom ansvarsfull design, drift, tillverkning och leverans av högkvalitativa produkter och tjänster. Vi respekterar naturen i alla dess former.

Våra vägledande principer är att

• utforma hållbara produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt
• minska miljöpåverkan från processer och drift
• samarbeta med leverantörer i syfte att förbättra deras hållbara metoder.

Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och fullgöra våra lagstadgade skyldigheter i de länder där vi verkar. Suunto har följande certifieringar: ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Suuntos miljöledningssystem omfattas av följande:

  • Suuntos huvudkontor i Vanda
  • Suuntos produktionsanläggning i Vanda
  • Suuntos reparationscenter i Vanda