Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Miljö

Miljöpolicy

Suunto engagerar sig för att skydda miljön och förhindra utsläpp genom ansvarsfull design, tillverkning och leverans av produkter och tjänster av högsta kvalitet. Suunto respekterar naturen i alla dess former.

Suuntos främsta miljöprinciper består av att:

  • välja hållbara material
  • minska avfallet och återvinna effektivt
  • samarbeta med leverantörer i syfte att förbättra miljöarbetet
  • spara energi inom alla verksamheter

Suunto har förbundit sig att uppfylla efterlevnadskraven i de länder där företaget verkar. Suunto har även förbundit sig att kontinuerligt förbättra miljöledningssystemet för att åstadkomma ett bättre miljöarbete. Suunto har följande certifieringar: ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Suuntos miljöledningssystem omfattas av följande:

  • Suuntos huvudkontor i Vanda
  • Suuntos produktionsanläggning i Vanda
  • Suuntos reparationscenter i Vanda

 

Suuntos åtagande för Mission2020

Suunto har förbundit sig att minimera sin användning av engångsplast i förpackningar och att välja hållbara material för att säkerställa en lång livstid för produkter samt möjlighet för underhåll. Vi strävar också efter att optimera leveranser och kompensera för koldioxidutsläpp från alla transporter. Med hjälp av vårt certifierade och granskade miljöledningssystem fortsätter vi att arbeta för att bevara vår gemensamma planet.