Bottenplattor
Share

Bottenplattor

Med skalorna på bottenplattan av Suuntos kompasser mäts avstånd på kartan. Eftersom kompassens skala motsvarar kartans är det enkelt att läsa av avstånd mellan två punkter. Rikta helt enkelt in en punkt i terrängen med nollpunkten på skalan och vrid kompassen tills den andra punkten kan läsas på skalan.

Även om det inte finns någon motsvarande skala på kompassen, går det att använda de skalor som finns för att beräkna ungefärlig motsvarighet till kartans skala. Beräkning av avstånd är viktigt när du vill ta reda på din hastighet och bedöma ungefärlig tid till nästa punkt. Om du inte når punkten på beräknad tid har du hamnat ur kurs och behöver orientera dig på nytt.

Bottenplattans riktningspil ska alltid peka i önskad riktning både när du tittar på kartan och när du förflyttar dig i terrängen. Om riktningspilen inte är korrekt inriktad är det risk att du går åt motsatt håll, bort från punkten du ska till.

På Suuntos kompasser för icke-militära ändamål är markeringarna på bottenplattan röda. På så vis blir det lättare att skilja dem från kartsymbolernas färger.

Många av Suuntos bottenplattor har extra funktioner för enklare kartnavigering. Vissa har hål som startpunkt och anhalter på kartan kan markeras med. Att markera punkter och anteckna direkt på kartan kan vara bra vid orientering i okänd terräng.
Andra bottenplattor från Suunto har ett förstoringsglas för att kartsymboler med.

Och några av Suuntos finaste kompasser har glidstopp som håller dem på plats på kartan. De kommer väl till pass när vädrets makter är besvärliga!