Spegelkompasser
Share

Spegelkompasser

På en del av Suuntos mekaniska kompasser finns det ett spegellock. När locket är öppet reflekteras kompassen i spegeln.

Fördelen med spegelkompass är att det går att ta ut en kurs eller pejla ett objekt och samtidigt se kompasshuset. Detta genom att öppna spegellocket ungefär 45 grader. I den vinkeln ser du objektet, med kompassen i ögonhöjd och på armlängds avstånd, i linje med markeringarna på kompass, kompasshus och gradskiva.

Det går också att låta solljuset reflekteras i spegeln och skicka signaler över stora avstånd. Det reflekterade ljusets riktning får du genom att på armlängds avstånd hålla två fingrar som ett V så att du ser målet mellan fingrarna. Håll sedan den öppna kompasspegeln rakt upp nära ögonen och vrid tills det reflekterade solljuset träffar fingrarna. Genom att vrida spegeln vänster-höger går det att skicka en blinkande signal i den riktning du vill.

Med spegellocket helt öppet blir det en längre rät linje för att bestämma färdriktning och arbeta på kartan. Därför är spegellock och bottenplatta alltid justerade mot varandra i Suuntos kompasser. Spegellocket ger också ett extra skydd när kompassen är stängd. Spegel och lock är tillverkade av slagtåliga material väl lämpade för utomhusanvändning.

På en del av Suuntos spegelkompasser finns det en klinometer i form av en viktad nål som rör sig oberoende av kompassens nål kompassen hålls på sidan.

Terrängens lutning kan mätas om kompassens nedre kant riktas in mot sluttningen eller om ett objekt ovanför eller under dig pejlas med spegeln. Vid användning av klinometernålen ska kompassen luta på sin långsida och kompasshuset vridas så att 0 på deklinationsskalan pekar mot den nedåtriktade kanten. Läs sedan av vinkeln i grader på kompasshusets deklinationsskala vid det ställe den viktade nålen pekar mot.