Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

SUUNTO AMBIT2 S UPPDATERING TILL VERSION 1.5

Den nya programuppgraderingen till version 1.5 för Sunto Ambit2 S blir tillgänglig på Movescount.com den 29: augusti 2013. Track back och nya alternativ för att spara energi står högst på listan över nya funktioner och förbättringar.

Nytt alternativ för att spara energi:
Ett nytt alternativ för att spara energi har lagts till för att förlänga batteritiden när GPS:en används. I Movescount kan du välja GPS-noggrannheten OK (~60 sek fix), Bra (~5 sek fix) eller Bäst (~1 sek fix) när du anpassar sportlägen. Den nya inställningen Bra ger 12 timmars GPS-användning med bara lite lägre noggrannhet i distansmätning och spårning.

Inställningar för GPS-noggrannhet hittar du under Utrustning > Anpassning > Sportläge (t.ex. Cykling) > Redigera > Visa avancerade inställningar.

Track back:
Med den nya Track back-funktionen kan du följa din träningsrutt tillbaka till startpunkten. Från navigeringsalterantiven kan du starta track back när som helst under träningen. Alternativt kan du använda track back på en träning i loggboken direkt från menyn Navigering.

Ackumulerad förflyttning i höjdled:
Med hjälp av GPS-höjdmätning kan Ambit2 S nu visa kumulativ förflyttning i höjdled under träningen. För att värdena ska vara så exakta som möjligt måste GPS:ens noggrannhet ställas in på Bäst.

Påminnelse om minnessynk:
När 50 % av loggbokens minne inte har synkroniserats med Movescount, visar Ambit2 S en påminnelse efter träning och när du öppnar loggboken. Påminnelsen visar också hur mycket minne (i procent) som inte har synkroniserats.

Automatisk bläddring bland träningsskärmarna:
I anpassade sportlägen kan du ställa in automatisk bläddring av skärmarna under en träning. I Movescount kan du slå på eller av bläddringen och ställa in bläddringshastighet. Under träning kan du också slå av automatisk bläddring i alternativmenyn utan att påverka inställningarna i Movescount.

Multisportsammanfattning:
I loggboken kan du nu se en sammanfattning av varje enskild sport tillsammans med det totala resultatet för en multisport, uthållighetssport eller ett triathlon.

Förbättrad simningskärm:
Skärmsläckaren för simning har ersatts med möjligheten att visa den anpassade simningsskärmen under simning. Den nedre raden visar att du simmar.

Sammanhangskänslig View-knapp:
Håll nere knappen View i olika lägen för att komma åt nya genvägar. I läget Kompass kommer du direkt till kompassinställningarna. I andra lägen inverteras skärmen när man håller nere View-knappen.

Ökad noggrannhet för simning utomhus:
Distansmätningen och kartframställningen har förbättrats för högre noggrannhet vid simträning utomhus. 

Nyheter om programuppdateringen för Ambit2 och Ambit2 S