Programuppdatering 2.0.12 för Suunto Traverse, september 2016
Share

Programuppdatering 2.0.12 för Suunto Traverse och Traverse Alpha, september 2016

Programuppdateringen 2.0.12 fokuserar på felkorrigeringar. Inga nya funktioner har lagts till. Korrigerade fel omfattar följande:

POI-relaterade synkroniseringsfel:

Vissa POI-typer på en del språk förhindrade att klockan synkroniserades med Suunto Movescount. Om du har problem med din Suunto Traverse eller Traverse Alpha och du har Moves i enhetens loggbok som du inte har kunnat synkronisera, följer du dessa anvisningar för att undvika att förlora dina Moves:

  1. Innan du uppdaterar programvaran för Traverse måste du kontrollera att din Moveslink2-app är uppdaterad till den senaste versionen (version 1.4.3 eller senare)
  2. Anslut din klocka och synkronisera med Suunto Movescount
  3. Uppdatera programvaran för din Traverse när Moveslink2 aviserar att det finns en uppdatering tillgänglig


Efter uppdateringen kommer namnen på POI:erna som orsakade problemet ha ändrats till vanligt datum & tid.

  • Förutom felkorrigeringar av POI:er innehåller uppdateringen förbättringar av stegräknaren, korrigering på vissa språk av aktivering av funktionen Hitta tillbaka och en lösning på problemet med att trycklåset inte fungerar i vissa situationer
  • Kända problem: det finns översättningsproblem på vissa språk, vilka gör så att vissa typer av POI:er endast finns tillgängliga på engelska