Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Programuppdatering för Suunto 9

Version 2.1.54

Den här uppdateringen ger förbättringar av prestanda och stabilitet.

Hämta  SuuntoLink  för att få den nya programuppdateringen.