Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Se till att du får de senaste uppdateringarna från Suunto och Wear OS by Google™ – anslut din klocka till Wi-Fi och håll dig uppdaterad med automatiska och trådlösa uppdateringar.

SYSTEMUPPDATERINGAR

Systemuppdateringar hämtas och installeras automatiskt när din klocka laddas och är ansluten till Wi-Fi. Om en systemuppdatering inte installeras automatiskt kan du hämta den manuellt och installera den.

Kontrollera systemversionen

 

APP-UPPDATERINGAR

Du kan hålla alla dina appar uppdaterade med Google Play™ på klockan. Alla appar uppdateras automatiskt när du laddar klockan, förutsatt att du är inloggad på ditt Google-konto på klockan, är ansluten till Wi-Fi och har aktiverat inställningen för automatiska uppdateringar.

Ladda ner uppdateringar manuellt på Google Play

Kontrollera appversionen för Suunto Wear

Viktig information

Systemuppdatering – PXDZ.210716.001.A1

Stegvis lansering från och med 15 september 2021

Regelbunden säkerhetsuppdatering.

Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:

Suunto Wear-appen – 2.151.0
Suunto Wear-tjänster – 2.112.0
Suunto-urtavlor – 1.13.0
MDSP – 2.112.0

Systemuppdatering – PXDZ.210326.002.A2

Stegvis lansering från och med 19 april 2021


Den här uppdateringen innehåller nya funktioner för Suunto 7 och ger bättre prestanda.


Nya funktioner:

  • Sömn (tid och faser)
  • Kroppsresurser (se hur sömn, daglig aktivitet och stress påverkar din kropps resurser under dagen)
  • Daglig puls (ta en snabb titt på din aktuella puls och följ ett pulsdiagram över 24 timmar för att se hur din puls förändras under dagen när du är aktiv och vilar)
  • Navigeringsaviseringar från komoot (ej tillgänglig i Kina)
  • Ny urtavla för outdoor


Förbättringar och korrigeringar:

  • Se information för din nästa ruttpunkt i kartvyn när du använder ruttnavigering.


Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:

Suunto Wear-appen – 2.150.0
Suunto Wear-tjänster – 2.112.0
Suunto-urtavlor – 1.13.0
MDSP – 2.112.0

Systemuppdatering – PXDZ.201119.005.A1

Planerad uppgradering från och med 11 januari 2021

Denna uppdatering ger nya förbättringar av Suunto 7.

Navigeringsförbättringar:
• Ruttens riktning: Markerar rutten du har framför dig så du kan förutse svängarna och veta vilken väg du ska ta
• Visar anpassade namn på ruttpunkter
• Meddelande vid ruttpunkt

Förbättringar och korrigeringar:
• En bugg som gjorde att Suunto Wear-appen ibland kraschade under träning har åtgärdats.

Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:

Suunto Wear-appen – 2.42.6
Suunto Wear-tjänster – 2.32.4
Suuntos urtavor – 1.11.0
MDSP – 2.32.2

Systemuppdatering – PXDZ.200824.005

Programuppdatering i omgångar från och med 7 september 2020.

Den här uppdateringen innehåller nya funktioner och förbättringar för Suunto 7.


Nya funktioner:

• Ruttnavigering: Skapa egna rutter, använd rutter från andra tjänster eller välj en populär led i Suunto-appen. Synkronisera rutten på klockan och börja navigera.
• Sportskärmen Lågt energiläge alltid på: Skärmen är alltid på när du tränar, men förbrukar mycket lite batteri. Se alla dina träningsdata utan att behöva lyfta handen för att aktivera skärmen.
• Batterisparläge, GPS-läge: Genom att använda platsprecisionen Bra förbrukar Suunto 7 mindre batteri genom att hämta plats var tionde sekund. FusedTrack™ används för att förbättra spårningskvaliteten när du springer eller cyklar. FusedTrack™ är en teknik som kombinerar rörelsedata med GPS-data i syfte att ge mer korrekt spårning vid lägre GPS-registreringsintervaller.
• Populära startpunkter: Kolla in populära startpunkter i Suunto-appen för att hitta nya startpunkter för dina träningspass. När populära startpunkter synkroniseras från Suunto-appen till klockan, visas de på klockans värmekarta som små prickar.


Förbättringar och korrigeringar:

• Wear OS H-MR2 by Google, klicka här för att läsa mer
• Andra felkorrigeringar, förbättrad språköversättning och prestandaoptimeringar


Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:

Suunto Wear-appen – 2.4.0
Suunto Wear-tjänster – 2.2.0 
Suunto-urtavlor – 1.9.0
MDSP – 2.2.0

Systemuppdatering – PXDB.200528.004

Programuppdatering i omgångar från och med 30 juni 2020


Den här uppdateringen innehåller nya funktioner och förbättringar för Suunto 7.


Nya funktioner:

• Enkel åtkomst till steg, kalorier och återhämtningstid via Suunto-appen och nya Suunto Today Tile på din klocka
• Välj den information du vill hålla koll på under träning genom att skapa dina egna anpassade sportlägen i Suunto-appen. Dina egna sportlägen kommer att visas längst upp i listan över sportlägen på klockan.


Förbättringar och korrigeringar:

• Förbättrad precision för plats och distans
• Utökad integrering av aktivitets- och träningsdata till Google Fitness
• Utökade aviseringar för användarvägledning
• Andra buggfixar, förbättrad språköversättning och prestandaoptimeringar


Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:

Suunto Wear-appen – 1.128.2
Suunto Wear-tjänster – 1.201.2
Suunto-urtavlor – 1.5.0
MDSP – 1.139.0

Systemuppdatering – PXDB.200210.001.A2

6 april 2020

 

Systemuppdateringen innehåller ett antal nya funktioner och generella förbättringar av Suunto 7.


Nya funktioner:
• Kartstilar är nu en del av Suunto Wear-appen och kräver inte längre en aktiv internetanslutning
• Ikonerna för GPS och puls som visades på Suunto Wear-appens startskärm blinkar nu när enheten söker efter en GPS- eller pulssignal
• Stegräknaren som visas på Suuntos urtavlor stöder nu stegräkning som tillhandahålls av både Google Fitness och TicHealth
• Suunto Wear-appen visar nu en varning om enhetens datum- eller tidsinställning är felaktig
• Suunto Wear-appens hjälplänkar har nu även hjälpavsnitt på kinesiska. 


Förbättringar och felkorrigeringar:
• Graferna som visas under träningen, varvtabellerna och skärmen som visar en sammanfattning efter träningspasset har förbättrats
• Användargränssnittet för kartor och funktionen för nedladdning av offline-kartor har förbättrats 
• Kartpunkter på kinesiska har utökats
• Ett antal felaktigt översatta termer på kinesiska har korrigerats 
• Ett fel som gjorde att träningspass ibland inte startade har åtgärdats
• Ett fel som gjorde att displayen ibland låstes i energisparläget efter att Suunto Wear startades har åtgärdats
• Ett fel som gjorde att träningsdagboken inte visades efter att användaren tryckt på Suunto-korten Vecka eller Översikt har åtgärdats
• Flera andra felkorrigeringar och förbättringar.


Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:


Suunto Wear-appen – 1.54.2
Suunto Wear-tjänster – 1.117.1
Suunto-urtavlor – 1.3.0
MDSP – 1.54.1

Systemuppdatering – PXDB.200111.001.A2

30 januari 2020


Den här första konsumentuppdateringen förbättrar enhetens stabilitet och användbarhet genom att åtgärda ett antal problem i den ursprungliga programversionen.


Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av uppdateringen:


Suunto Wear-appen – 1.21.2
Suunto Wear-tjänster – 1.83.1
Suunto-urtavlor – 1.2.0
MDSP – 1.20.2

Ursprunglig programversion – PXDB.191113.016

12 december 2019


Följande versioner av Suunto-komponenter omfattas av denna ursprungliga programversion för Suunto 7:


Suunto Wear-appen – 1.0.4
Suunto Wear-tjänster – 1.63.1
Suunto-urtavlor – 1.0.0
MDSP – 1.0.1