Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Allmän produktsäkerhet

Suunto är måna om din säkerhet. Vi strävar efter att tillhandahålla tillförlitliga produkter av hög kvalitet.

Vi använder avancerade sensorer och algoritmer för att ta fram värden som kan hjälpa dig i dina aktiviteter och äventyr. Vi strävar efter att uppnå så hög precision som möjligt. Men informationen eller tjänsterna vi erbjuder är inte 100 % tillförlitliga, och de värden de genererar är inte alltid helt precisa. Kalorier, puls, plats, rörelseidentifiering, indikatorer på stress/återhämtning och andra mätvärden kanske inte motsvarar värden som uppmätts i en laboratoriemiljö och är därför endast uppskattningar.

Suuntos produkter och tjänster är enbart avsedda för fritidsbruk och ska inte användas till medicinska ändamål av något slag.

Läs dessa varningar noggrant innan du använder någon av våra produkter. Följ alltid rekommendationerna som anges här och använd ditt sunda förnuft när du använder enheterna.

Mer information om din produkt finns på www.suunto.com/support.

OBS! Användning av dykprodukter ska alltid ske enligt särskilda säkerhetsföreskrifter. Dessa finns tillgängliga i bruksanvisningarna för respektive dykprodukt och på: http://www.suunto.com/en-US/Support/User-guides/. Du måste läsa dessa säkerhetsanvisningar och varningar innan du använder våra dykprodukter.

Navigering
Om din produkt har stöd för navigeringsfunktioner är det viktigt att du kommer ihåg att dessa funktioner endast är avsedda som navigeringsstöd. När du navigerar bör du använda alla tillgängliga informationskällor och vara uppmärksam på din omgivning. Navigeringsstöd från en produkt är aldrig en ersättning för gott omdöme, sunt förnuft och uppmärksamhet. Följ inte en rutt om den verkar leda till farliga situationer eller områden där tillträde inte är tillåtet för allmänheten. Kom ihåg att elektroniska enheter har sina begränsningar. Du bör ha med dig en bra karta och en kompass som reservplan.

Stormalarm
Vissa produkter har en funktion som varnar för eventuella stormar som närmar sig. Alarmet går igång vid ett kraftigt fall i barometertrycket. Det kan hända att alarmet går igång när det inte är någon risk för storm eller att en storm blåser upp utan att larmet går igång. Du bör vara uppmärksam på väderförhållanden och använda ditt sunda förnuft under dina utomhusaktiviteter. Ta skydd och ta det säkra före det osäkra under dåliga väderförhållanden. När du planerar för utomhusaktiviteter: ta dig tid att kontrollera de senaste väderprognoserna innan du ger dig av.

GPS-position (hastighet, distans osv.)
GPS-fixeringsintervallen definierar hur precisa dina registreringar/mätningar är när de använder GPS-data. Detta omfattar bland annat höjd, distans och hastighet. GPS-fixeringsintervallen har en direkt inverkan på batteritiden. Det finns normalt sett olika inställningsalternativ för GPS-fixeringsintervaller för att förlänga batteritiden, men de försämrar också noggrannheten för spårningen och mätvärdena. Eftersom GPS-avläsningen inte alltid är tillförlitlig bör du ha med dig en bra karta och en kompass som reservplan.

Höjd
Vissa produkter mäter höjd med hjälp av GPS eller en kombination av GPS och barometriskt tryck. Höjdmätningen beror till stor del på de miljöförhållandena, vilka kan påverka precisionen. Höjdavläsningen ska därför ses som en uppskattning och inte ett exakt värde. Använd alltid ditt sunda förnuft när du befinner dig utomhus och håll koll på omgivningen och hur din kropp reagerar på hög höjd.

Fysiologi
Produkter som spårar din fysiska aktivitet och kondition, exempelvis antal steg, kaloriförbrukning, sömn och återhämtning, är avsedda att ge användbar information för att hjälpa dig att leva ett hälsosamt liv och träna på ett säkert sätt. Alla fysiologiska avläsningar ska ses som uppskattningar och inte som exakta värden. Kom också ihåg att dessa värden endast är avsedda för fritidsanvändning och som en referens. Använd inte dessa värden för medicinska ändamål.

Noggrannheten och tillförlitligheten för optisk pulsmätning kan variera från person till person. Den kanske inte alltid fungerar för vissa typer av aktiviteter.

Kom ihåg att optisk pulsmätning och andra typer av pulsmätningar endast är avsedda för fritidsanvändning och som en referens. De är inte avsedda för några som helst medicinska syften. Rådfråga alltid en läkare innan du använder en pulsmätare om du har en pacemaker eller någon annan typ av intern, elektronisk enhet.

Soluppgång/Solnedgång/Månfas
Vissa produkter anger tider för soluppgång och solnedgång. Tiderna för soluppgång och solnedgång fastställs med hjälp av GPS-data från den senaste gången du använde GPS:en. Om du inte har använt GPS:en på ett tag kan det hända att tiderna inte stämmer. Förlita dig inte enbart på enhetens tider för soluppgång och solnedgång. Använd alltid ditt sunda förnuft, håll koll på din omgivning och kontrollera andra tillgängliga informationskällor för en uppskattning av tider för soluppgång och solnedgång.

Vissa produkter kan också spåra månfaser baserat på datumet som är inställt på din produkt. Använd inte månfasfunktionen för att uppskatta eller göra en prognos för tidvatten i situationer där din säkerhet kan äventyras. Kontrollera också andra tillgängliga informationskällor och ta det säkra före det osäkra.

Träningsvägledning
Vissa produkter kan tillhandahålla träningsplaner och andra typer av träningsvägledning. Sådan vägledning tillhandahålls baserat på allmänna rekommendationer och de data som du har registrerat med din produkt. Vägledningen som tillhandahålls är eventuellt inte lämplig för dig eller dina syften, och den kan också vara felaktig. Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett regelbundet träningsprogram och sluta omedelbart med träningen om du märker att den har en negativ effekt på din hälsa eller ditt välbefinnande. Använd också ditt sunda förnuft när du följer vägledningen eller träningsplanerna.