Varför visas bara texten LOCKED istället för algoritminformation?

Varför visas bara texten LOCKED istället för algoritminformation?

Suunto Fused™ RGBM-algoritmen låses i 48 timmar om du inte gör ett dekompressionsstopp längre än tre (3) minuter. Läs följande avsnitt i användarhandböckerna för Suunto EON Core och EON noga:

Algoritmlås
Yt- och flygförbudstid

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto EON Core
Suunto EON Steel