Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Vilken algoritm för dekompression använder Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Suunto EON Core och Suunto EON Steel använder algoritmen Suunto Fused™ RGBM.


Mer information om detta finns i:

  • Användarhandboken för Suunto EON Core, avsnitt: Suunto Fused RGBM
  • Användarhandboken för Suunto EON Steel, avsnitt: Suunto Fused RGBM
  • Suunto Fused RGBM – broschyr
  • Suunto Fused RGBM – YouTube-videor