Vilken algoritm för dekompression använder Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Vilken algoritm för dekompression använder Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Suunto EON Core och Suunto EON Steel använder algoritmen Suunto Fused™ RGBM.


Mer information om detta finns i:

  • Användarhandboken för Suunto EON Core, avsnitt: Suunto Fused RGBM
  • Användarhandboken för Suunto EON Steel, avsnitt: Suunto Fused RGBM
  • Suunto Fused RGBM – broschyr
  • Suunto Fused RGBM – YouTube-videor

 

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
Suunto EON Core
Suunto EON Steel