När ska jag kalibrera kompassen i min Suunto Core?

När ska jag kalibrera kompassen i min Suunto Core?

Kompassen i Suunto Core kalibreras automatiskt när du använder den, men den kan behöva kalibreras manuellt under följande förhållanden:

  • Batteriet har bytts.
  • Servicemenyn har öppnats.
  • Klockan har varit i närheten av en stor mängd metall (t.ex. ett flygplan).
  • Klockan har varit i närheten av en magnet eller ett starkt elektromagnetiskt fält.
  • Kompassen har inte använts under lång tid.

Öppna kompassläget för att kalibrera kompassen. Ha klockan i horisontellt läge och rotera den långsamt. 3–4 rotationer bör vara tillräckligt för att kalibrera kompassen. Om klockan har varit nära en magnet eller ett elektromagnetiskt fält kan du behöva rotera den några extra varv. Rotera kompassen tills en avläsning visas.

OBSERVERA: Kompassen avaktiveras efter 60 sekunder. Detta är en energisparläge. Tryck på Start/Stop-knappen för att aktivera kompassen igen.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
Suunto Core