Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Vilka faktorer påverkar uppskattningen av kvarvarande batteritid?

Den uppskattning av kvarvarande batteritid som visas på träningsskärmen eller i inställningsmenyn för batterilägen är en ungefärlig beräkning av hur mycket som återstår av batteritiden. Värdet rundas alltid av nedåt, vilket innebär att 20,9 eller 20,1 timmar av beräknad batteritid rundas ner till 20 timmar.

Följande inställningar och förhållanden kan påverka den faktiska batteritiden:

  • GPS-förhållanden. Ett mindre antal satelliter samt hinder som träd, byggnader, berg osv. påverkar GPS-signalens styrka. Vid sådana tillfällen använder GPS-funktionen mer energi för att spåra din träning.

  • Bakgrundsbelysningen är PÅ. För att spara på batteriet och ligga närmare den uppskattade batteritiden kan du växla reglaget för Bakgrundsbelysningen till inställningen normal (reglaget är gråtonat) under menyn Alternativ under klockans startskärm för träning.

  • Bläddra genom dataskärmar under träning. När du växlar mellan olika skärmar tänds bakgrundsbelysningen och drar på batteriet. Du förlänger batteritiden genom att växla så lite som möjligt mellan olika skärmar.

  • Använda navigeringsskärmen under träning. När navigeringsskärmen används växlar GPS-precisionen till Bäst för att tillhandahålla bästa möjliga spår för navigering. Detta innebär att GPS-inställningen för batteriläget åsidosätts medan du befinner dig på navigeringsskärmen. När du stänger skärmen växlar GPS-precisionen tillbaka till inställningen som definieras av batteriläget.

 

RELATERADE ARTIKLAR
HITTA MER SUPPORT FÖR: