Hur skickar jag diagnostikloggar från SuuntoLink?

Hur skickar jag diagnostikloggar från SuuntoLink?

Så här skickar du diagnostikloggar från SuuntoLink för felsökning:

1. Anslut din enhet till datorn och vänta tills SuuntoLink startar.
2. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger i SuuntoLink-fönstret.
3. Välj Diagnostik.
4. Klicka på Skicka loggar till Suunto.
5. När loggarna har skickats visas en avisering. Detta kan ta flera minuter.

Observera: Din klocka måste vara ansluten till datorn när du skickar loggar. På så sätt säkerställs att händelseloggar från själva enheten bifogas i loggfilen. Händelseloggar inkluderar viktiga analytiska data om problemet som inträffade.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
SuuntoLink