Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur vet jag om det finns en ny programversion för min klocka?

När du har installerat SuuntoLink på din PC eller Mac ansluter du din Suunto-klocka till datorn med Suunto-kabeln. SuuntoLink informerar dig automatiskt om en ny programversion finns tillgänglig.

Du kan kontrollera vilken programversion du har på klockan:

1. Navigera till Inställningar >> Allmänt >> Om
2. Kontrollera versionsnumret under Programvara

Suunto.com finns information om de senaste programuppdateringarna, förbättringar och nya funktioner.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
SuuntoLink