Основни настройки
查找经销商/服务中心

Suunto Core Потребителско ръководство -

目录

Основни настройки

Основни настройки

Преди да започнете да използвате вашия Product name, е добра идея да зададете мерните единици и основните настройки според предпочитанията си. Основните настройки се променят в режим Menu.