Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Gabay sa User

Pag-track sa pagtulog

Mahalaga ang magandang tulog sa gabi sa isang malusog na isip at katawan. Maaari mong gamitin ang iyong relo para i-track ang iyong pagtulog at sundan kung ilang oras ng tulog ang nakukuha mo at kung gaano kaganda ang pagtulog mo.

Kapag sinusuot mo ang iyong relo sa higaan, tina-track ng Suunto 3 ang iyong pagtulog batay sa accelerometer data.

Para i-track ang pagtulog:

  1. Pumunta sa mga setting ng iyong relo, mag-scroll papunta sa Sleep at pindutin ang button sa gitna.
  2. Mag-toogle sa Sleep tracking

    sleeptracking setting Trainer

  3. Itakda ang mga oras ng pagtulog at paggising ayon sa normal na iskedyul ng iyong pagtulog.

Tinutukoy ng huling hakbang ang oras ng iyong pagtulog. Ginagamit ng relo ang panahong iyon para alamin kung kailan ka natutulog (sa oras ng iyong pagtulog) at kailan mo inuulat ang lahat ng pagtulog bilang iisang sesyon. Kung babangon ka para uminon ng tubig sa gabi, halimbawa, iniuulat pa rin ng relo ang anumang pagtulog pagkatapos niyon bilang iisang sesyon.

Kung makatulog ka nang mas maaga, o nang mas matagal, kaysa sa oras ng pagtulog mo, ita-track ng iyong relo ang iyong pagtulog basta’t ang bahagi ng tulog mo ay nasa loob ng itinakda mong oras ng pagtulog at paggising.

PAALALA:

Kung matutulog ka nang masyadong malayo sa oras ng iyong pagtulog, maaaring hindi bibilangin iyon ng iyong relo sa iyong sesyon ng pagtulog.

Kapag nai-enable mo na ang pag-track sa pagtulog, maaari mo ring itakda ang iyong target sa pagtulog. Kailangan ng isang karaniwang adult ang 7 hanggang 9 na oras ng tulog sa isang araw, bagaman maaaring iba-iba ang ideal na oras ng tulog sa mga karaniwan.

PAALALA:

Batay lang sa paggalaw ang lahat ng mga pagsukat sa pagtulog, maliban sa kalidad ng pagtulog at average na HR, kaya mga pagtatantya ang mga ito na maaaring hindi magpaaninag ng aktwal mong mga kaugalian sa patulog.

Kalidad ng pagtulog

Bukod pa sa tagal, maaari ding i-assess ng iyong relo ang kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pag-iiba-iba ng heart rate habang natutulog. Ang pag-iiba-iba ay palatandaan ng kung gaano ka natutulungan ng iyong pagtulog na makapagpahinga at makapag-recover. Ipinapakita ang kalidad ng pagtulog sa scale na 0 hanggang 100 sa buod ng tulog, kung saan 100 ang pinakamagandang kalidad.

Pagsukat sa heart rate habang natutulog

Para masukat ang kalidad ng pagtulog, siguruhing naka-enable ang Daily HR (tingnan ang Daily HR) at pag-track ng pagtulog.

Awtomatikong Do Not Disturb mode

Maaari mong gamitin ang awtomatikong setting ng Do Not Disturb para awtomatikong i-enable ang Do Not Disturb mode habang natutulog ka.

Mga trend ng pagtulog

Pagkagising mo, buod ng iyong tulog ang bubungad sa iyo. Kasama sa buod ang kabuuang haba ng tulog mo, gayon din ang tinantyang oras na gising ka (gumagalaw), nang pumunta ka sa higaan, nang gumising ka at ang average na kalidad ng HR habang tulog ka.

Maaari mong subaybayan ang pangkalahatan mong trend sa pagtulog sa pamamagitan ng insight sa pagtulog. Mula sa watch face, pindutin ang lower right button hanggang sa makita mo ang display ng tagal ng Sleep. Ipinakikita ng mga unang view ang huli mong pagtulog kumpara sa iyong target sa tagal ng pagtulog.

SF3 Sleep Last Night

Habang nasa display ng pagtulog, maaari mong pindutin nang minsan ang middle button para tingnan ang average na tagal ng pagtulog at pagkatapos ay ang iyong average na heart rate habang natutulog sa loob ng nakaraang pitong araw. Maaaring matingnan ang data bilang mga numero kaysa mga graph sa pamamagitan ng pagpindot sa lower right button.

TIP:

Mula sa display ng Sleep, maaari mong pindutin nang matagal ang middle button para i-access ang mga setting sa pag-track sa pagtulog at ang pinakakamakailang buod ng pagtulog.

Table of Content