Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content
Table of Content

Час

Дисплеят за време на вашия Product Name показва следната информация:

 • горен ред: дата
 • среден ред: час
 • долен ред: променете с View, за да се покаже допълнителна информация, например ден от седмицата, двойно време и ниво на батерията.

time display

За да отворите настройките за часа:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да отворите general (Общи).
 3. Превъртете до Time/date (Час/дата) с Start Stop и отворете с Next.

От менюто Time/date (Час/дата) можете да зададете следното:

 • Час
 • Дата
 • Синхронизиране на часа с GPS
 • Двойно време
 • Аларма

За да промените настройките за време:

 1. В менюто Time/date (Час/дата) превъртете до желаната настройка с Start Stop или Light Lock и изберете настройката с бутона Next.
 2. Променете стойностите с Start Stop и Light Lock и ги запазете с Next.
 3. Върнете се към предишното меню с Back Lap или задръжте Next натиснат за изход.

setting time Ambit3

Будилник

Можете да използвате своя Product Name като будилник.

За да отворите будилника и да зададете аларма:

 1. В менюто с опции отидете в General (Общи), след което в Time/date (Час/дата) и Alarm (Аларма).
 2. Включете или изключете алармата с бутона Start Stop или Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
 3. Задайте часовете и минутите с бутона Start Stop и Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
 4. Върнете се към настройките с бутона Back Lap или задръжте бутона Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting alarm Ambit3

Когато алармата е включена, символът за алармата се показва при повечето дисплеи.

Когато алармата прозвучи, можете да:

 • Изберете Snooze (Отлагане), като натиснете бутона Light Lock. Алармата спира и започва отново на всеки пет минути, докато я спрете. Можете да отлагате алармата до 12 пъти за общо един час.
 • Изберете Stop (Спиране), като натиснете бутона Start Stop. Алармата спира и се включва отново в същия час на следващия ден, освен ако не я изключите от настройките.

alarm snooze Ambit3

бележка:

Когато е отложена, иконата за аларма мига на дисплея Time.

Синхронизиране на време

Вашето Product Name време може да се актуализира чрез мобилния ви телефон, компютър (Moveslink) или GPS време. Ако сте сдвоили вашия часовник със Suunto Movescount приложението, часът и часовата зона се синхронизират автоматично с вашия мобилен телефон.

Когато свържете часовника си към компютъра с USB кабела, Moveslink по подразбиране актуализира времето и датата на вашия часовник в съответствие с часовника на компютъра. Тази функция може да бъде изключена от настройките в Moveslink.

moveslink settings

синхронизиране на часа с GPS

Синхронизацията на часа с GPS коригира разминаването между вашия Product Name и часа според GPS. Синхронизирането на часа с GPS автоматично коригира часа веднъж дневно, или след като сте нагласили часа ръчно. Двойното време също се коригира.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира минутите и секундите, но не и часовете.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира времето до точност, ако разминаването е с по-малко от 7,5 минути. Ако часът се разминава с повече от това, синхронизирането на часа с GPS го коригира до най-близките 15 минути.

По подразбиране синхронизирането на часа с GPS е активирано. За да го деактивирате:

 1. В менюто с опции отидете в General (Общи), след което в Time/date (Час/дата) и GPS timekeeping (Синхронизиране на часа с GPS).
 2. Включете или изключете синхронизирането на часа с GPS с бутона Start Stop и Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
 3. Върнете се към настройките с бутона Back Lap или задръжте бутона Next натиснат за изход.

Table of Content