Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

WE SHIP TO 75+ DESTINATIONS OVER THE WORLD: CLICK HERE TO SELECT YOURS

Suunto Smart Heart Rate Belt Gabay sa User

Pagpapares

Kailangan mong ikonekta (ipares) ang iyong Suunto Smart Sensor module sa compatible na mga Bluetooth® Smart device para tingnan ang iyong heart rate.

Posibleng iba-iba ang paraan ng pagpapares, kaya sumangguni sa mga tagubilin ng mobile application o sports watch para sa gabay. Kapag nagpapares, tiyaking kahit man lang 10 m (33 ft) ang layo mo mula sa iba pang Bluetooth na sensor.

Puwede mong ipares ang belt sa iba-ibang sports watch at app, pero isang koneksyon lang ang puwedeng aktibo sa bawat pagkakataon.

Para sa mga mobile device at smart watch, inirerekomenda namin ang paggamit ng libreng Sports Tracker App para sa napakagandang karanasan sa pagsubaybay ng sports na sumusuporta sa paggamit ng heart rate belt.

Table of Content