Τα πρώτα βήματα
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Τα πρώτα βήματα

Τα πρώτα βήματα

Χρήση κουμπιών

Το Suunto Traverse διαθέτει πέντε κουμπιά που σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.

buttons Traverse

START:

 • πατήστε για πρόσβαση στο αρχικό μενού
 • πατήστε για διακοπή ή επανεκκίνηση μιας καταγραφής ή χρονομέτρου
 • πατήστε για να αυξήσετε μια τιμή ή να μετακινηθείτε προς τα επάνω στο μενού
 • πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η καταγραφή ή για να έχετε πρόσβαση σε μια λίστα διαθέσιμων λειτουργίας
 • πατήστε παρατεταμένα για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε μια καταγραφή

NEXT:

 • πατήστε για αλλαγή οθονών
 • πατήστε για καταχώρηση/αποδοχή μιας ρύθμισης
 • πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση/έξοδο από το μενού επιλογών

LIGHT:

 • πατήστε για ενεργοποίηση του φωτισμού
 • πατήστε, για να μειώσετε μια τιμή ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού
 • πατήστε παρατεταμένα, για να ενεργοποιήσετε τον φακό
 • πατήστε για να απενεργοποιήσετε τον φακό

BACK LAP:

 • πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού
 • πατήστε για προσθήκη ενός γύρου κατά τη διάρκεια της καταγραφής
 • πατήστε παρατεταμένα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα των κουμπιών

VIEW:

 • πατήστε για πρόσβαση σε πρόσθετες προβολές στην οθόνη
 • πατήστε παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε το POI
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Κατά την αλλαγή των τιμών, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά START ή LIGHT, μέχρι οι τιμές να αρχίσουν να αλλάζουν ταχύτερα.