Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Inhaltsverzeichnis

FusedSpeed

FusedSpeed

FusedSpeedTM е уникална комбинация от разчитане на GPS и сензора за ускорение на китката, който измерва скоростта ви на бягане по-точно. Сигналът от GPS се филтрира адаптивно на базата на ускорението на китката, което дава по-точни отчитания при стабилни скорости на бягане и по-бърза реакция на промените в скоростта.

FusedSpeed Ambit2

FusedSpeedTM ще ви бъде от полза най-вече, когато ви трябва отчитане на скорост с бърза реакция по време на тренировка, например когато бягате по неравен терен или при тренировка с интервали. Ако временно изгубите сигнал от GPS, например ако някакви сгради блокират сигнала, Product name може да продължи да показва точно отчитане на скоростта благодарение на калибрирания с GPS акселерометър.

FusedSpeed2 Ambit2

бележка:

FusedSpeedTM е предназначена за ползване при бягане и подобни дейности.

подшушвам:

За да получите възможно най-точно отчитане с FusedSpeedTM, поглеждайте часовника само за кратко, когато е необходимо. Ако държите часовника пред себе си, без да го местите, точността ще намалее.

FusedSpeedTM се активира автоматично при следните спортни режими:

  • бягане
  • бягане по път
  • бягане на пътека
  • ориентиране
  • лека атлетика
  • флорбол
  • футбол