Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagtuturo ng mga istilo sa paglangoy sa Suunto Ambit2

Pagtuturo ng mga istilo sa paglangoy sa Suunto Ambit2

Matuturuan mo ang iyong Suunto Ambit2 S para kilalanin ang istilo mo sa paglangoy. Matapos maituro ang mga istilo sa paglangoy, awtomatikong tinutukoy ito ng Suunto Ambit2 S kapag nagsimula kang lumangoy.

Para magturo ng mga istilo ng paglangoy:

 1. Habang ikaw ay nasa Pool swimming (paglalangoy sa pool) na sport mode, pindutin nang matagal ang Next para makapasok sa mga opsyon ng menu.
 2. Pindutin ang Next para makapasok sa Swimming (Paglalangoy).
 3. Pindutin ang Next para piliin ang Teach swim style (Ituro ang istilo sa paglangoy).
 4. I-scroll ang mga opsyon ng istilo ng paglangoy gamit ang Light Lock at Start Stop. Pumili ng naaangkop na istilo ng paglangoy gamit ang Next. Makakalabas ka sa setting at maipapagpatuloy mo ang ehersisyo sa pamamagitan ng pagpili ng End (Tapusin). Ang mga magagamit na opsyon sa istilo ng paglangoy ay:
 5. fly (lumipad) (butterfly)
 6. back (patalikod) (backstroke)
 7. breast (dibdib) (breaststroke)
 8. free (free) (freestyle)
 9. Languyin ang haba ng pool sa istilo ng paglangoy na napili mo.
 10. Pagkatapos mong lumangoy, pindutin ang Start Stop para i-save ang istilo. Kung hindi mo gustong i-save ang istilo, pindutin ang Light Lock para bumalik sa pagpipilian ng istilo ng paglangoy.

teaching swimming styles Ambit2

TIP:

Makakalabas ka sa pagtuturo ng mga istilo ng paglangoy anumang oras sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa Next.

Upang i-reset ang mga naiturong istilo ng paglalangoy pabalik sa mga default:

 1. Sa Pool swimming (Paglalangoy sa pool) na mode, pindutin nang matagal ang Next para pumasok sa menu ng mga opsyon.
 2. Pindutin ang Next para makapasok sa Swimming (Paglalangoy).
 3. Mag-scroll sa Reset taught styles (I-reset ang mga naituro nang istilo) gamit ang Start Stop at piliin gamit ang Next.