Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Kasutusjuhend - 2.5

Kellaaeg

Seadme Suunto Ambit3 Run ajakuval kuvatakse järgmist teavet:

 • ülemine rida: kuupäev;
 • keskmine rida: kellaaeg;
 • alumine rida: kasutage nuppu View, et kuvada lisateavet, nagu nädalapäev, topeltkellaaeg, päeva sammude arvestus ja akutase.

time display

Ajasätete avamiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke nuppu Next all, et suvandite menüüsse siseneda.
 2. Vajutage nuppu Next, et avada suvand general (üldine).
 3. Kerige suvandini Time/date (Kellaaeg/kuupäev), kasutades nuppu Start Stop, ja sisenege nupuga Next.

Menüüs Time/date (Kellaaeg/kuupäev) saate seadistada järgmist:

 • kellaaeg;
 • kuupäev;
 • GPS-ajavõtt;
 • topeltkellaaeg;
 • äratus.

Ajasätete muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Kerige menüüs Time/date (Kuupäev/kellaaeg) soovitud sättele, kasutades nuppu Start Stop või Light Lock, ja valige säte nupuga Next.
 2. Muutke väärtusi, kasutades nuppu Start Stop ja nuppu Light Lock, ja salvestage, kasutades nuppu Next.
 3. Minge tagasi eelmisse menüüsse, kasutades nuppu Back Lap, või hoidke väljumiseks all nuppu Next.

setting time Ambit3

Äratuskell

Soovi korral saate kasutada seadet Suunto Ambit3 Run äratuskellana.

Äratuskella funktsiooni avamiseks ja äratuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs General (Üldine), seejärel Time/date (Kellaaeg/kuupäev) ja Alarm (Äratus).
 2. Lülitage nupuga Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) äratus sisse või välja.Kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).
 3. Määrake nuppude Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) abil tunni- ja minutiväärtus.Kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).
 4. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring). Suvandite menüüst väljumiseks hoidke all nuppu Next (Järgmine).

setting alarm Ambit3

Kui äratus on sisse lülitatud, kuvatakse äratuse sümbol enamikul kuvadel.

Kui äratus kõlab, saate teha järgmist.

 • Valida nupuga Light Lock (Valgus/lukustamine) üksuse Snooze (Lükka edasi).Äratus peatub ja käivitub uuesti iga 5 minuti järel, kuni selle seiskate.Äratust saab lükata edasi 12 korda (kokku kuni üks tund).
 • Valida nupuga Start Stop (Start/stopp) üksuse Stop (Seiska).Äratus seiskub ja käivitub uuesti järgmisel päeval samal kellaajal, kui te äratust sätetes välja ei lülita.

alarm snooze Ambit3

MÄRKUS:

Kui lükkate äratuse edasi, vilgub režiimis Time (Aeg) äratuse ikoon.

Kellaaja sünkroonimine

Teie käekella Suunto Ambit3 Run aega saab värskendada mobiiltelefoni, arvuti (SuuntoLink) või GPS-aja kaudu.

Kui ühendate käekella USB-kaabli abil arvutiga, värskendab SuuntoLink vaikimisi käekella kellaaega ja kuupäeva arvuti kella järgi.

GPS-i ajaarvestus

GPS-i ajaarvestus korrigeerib käekella Suunto Ambit3 Run ja GPS-aja vahelist nihet. GPS-ajavõtt korrigeerib aega automaatselt kord päevas või pärast aja käsitsi reguleerimist. Korrigeeritakse ka topeltkellaaega.

MÄRKUS:

GPS-ajavõtt korrigeerib minuteid ja sekundeid, aga mitte tunde.

MÄRKUS:

GPS-ajavõtt korrigeerib aja täpselt, kui see erineb vähem kui 7,5 minutit. Kui aeg erineb sellest rohkem, korrigeerib GPS-ajavõtt aja lähima 15 minuti täpsusega.

GPS-i ajaarvestus on vaikimisi aktiveeritud. Deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs General, seejärel Time/date ja GPS timekeeping.
 2. Lülitage GPS-i ajaarvestus sisse või välja nuppudega Start Stop ja Light Lock. Nõustuge, vajutades nuppu Next.
 3. Naaske sätetesse nupuga Back Lap või hoidke väljumiseks all nuppu Next.

Table of Content