Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Kasutusjuhend - 2.5

POD-id ja pulsiandurid

Treeningu ajal lisateabe saamiseks siduge oma Suunto Ambit3 Run Bluetooth® Smart-iga ühilduva jalaseadmega.

Seadme Suunto Ambit3 Run pakendis olev Suunto Smart Sensor (valikuline) on juba ühendatud. Ühendamine on vajalik ainult siis, kui tahate kasutada teist Bluetooth Smartiga ühilduvad pulsiandurit.

POD-ide ja pulsiandurite ühendamine

Ühendamine võib olenevalt POD-ist või pulsianduri tüübist erinev olla. Enne jätkamist vaadake selle seadme kasutusjuhendit, mida seadmega Suunto Ambit3 Run ühendada tahate.

POD-i või pulsianduri ühendamiseks toimige järgmiselt.

 1. Aktiveerige POD või pulsiandur. Kui ühendate Suunto Smart Sensorit, vt Suunto Smart Sensori pealepanemine.
 2. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Pair (Ühenda) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 4. Liikuge suvandites nuppudega Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) ning vajutage ühendatava POD-i või pulsianduri valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 5. Hoidke seadet Suunto Ambit3 Run ühendatava seadme lähedal ja oodake, kuni Suunto Ambit3 Run teatab, et ühendamine õnnestus. Kui ühendamine nurjub, vajutage uuesti proovimiseks nuppu Start Stop (Start/stopp) või ühenduse sätte juurde naasmiseks nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine).

pairing pod Ambit3Run

Jalaseadme foot POD kasutamine

Kui kasutate jalaseadet foot POD, kalibreerib GPS POD-i treeningu ajal lühikeste intervallidega.Foot POD jääb siiski kiiruse ja vahemaa allikaks, kui see on ühendatud ja kasutatavas sportimisrežiimis aktiivne.

Foot POD-i automaatne kalibreerimine on vaikesättena sisselülitatud.Seda saab välja lülitada sportimisrežiimi suvandimenüüs suvandiga Activate (Aktiveeri), kui foot POD on ühendatud ja sportimisrežiimis kasutusel.

Täpsemate kiiruse ja vahemaa andmete saamiseks saab foot POD-i manuaalselt kalibreerida.Kalibreerige täpselt mõõdetud vahemaa abil, näiteks 400-meetrisel jooksurajal.

Foot POD-i seadmega Suunto Ambit3 Run kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Kinnitage foot POD jalatsile.Lisateavet kasutatava foot POD-i kohta leiate selle kasutusjuhendist.
 2. Valige stardimenüüs sportimisrežiim (näiteks Running (Jooksmine)).
 3. Alustage jooksmist hariliku tempoga.Kui ületate stardijoone, vajutage jäädvustamise alustamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 4. Jookske hariliku tempoga 800–1000 m (ligikaudu 0,5–0,7 miili; nt kaks ringi 400-meetrisel rajal).
 5. Kui jõuate finišijoonele, vajutage jäädvustamise peatamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 6. Jäädvustamise seiskamiseks vajutage nuppu Tagas/ring.Pärast treeningu lõpetamist tuleb jäädvustatud logi salvestamiseks vajutada nuppu Start Stop (Start/stopp).Kui te ei soovi logi salvestada, vajutage nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine). Sirvige nupuga Next (Järgmine) kokkuvõttevaateid, kuni jõuate vahemaa kokkuvõtteni.Reguleerige nuppude Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) abil ekraanil kuvatud vahemaa tegelikult läbitud vahemaaks.Kinnitage valik nupuga Next (Järgmine).
 7. POD-i kalibreeringu kinnitamiseks vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp).Teie foot POD on nüüd kalibreeritud.
MÄRKUS:

Kui foot POD-i ühendus oli kalibreerimisharjutuse ajal ebastabiilne, ei pruugi vahemaa reguleerimine vahemaa kokkuvõttes võimalik olla.Veenduge, et foot POD on korralikult juhiste järgi kinnitatud ja proovige uuesti.

Kui jooksete ilma foot POD-ita, on teil siiski võimalik jälgida jooksurütmi randmelt.Randmelt mõõdetud jooksurütmi kasutatakse koos funktsiooniga FusedSpeed (vt FusedSpeed) ja on teatud sportimisrežiimides, sh jooksmisel, murdmaajooksul, linttrenažööril jooksmisel, orienteerumisel ja kergejõustikul alati sisselülitatud.

Kui foot POD tuvastatakse treeningu algul, kirjutatakse randmelt saadud jooksurütmi andmed üle foot POD-ilt saadud andmetega.

Table of Content