Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Kasutusjuhend - 2.5

Rahvusvaheline piiratud garantii

Suunto garanteerib, et garantiiaja jooksul kõrvaldab Suunto või Suunto volitatud teeninduskeskus (edaspidi: teeninduskeskus) tasuta kõik materjalidest või halvast valmistuskvaliteedist tingitud defektid, tehes seda oma äranägemisel toote või selle osade a) parandamise või b) vahetamise või c) toote ostuhinna hüvitamise teel kooskõlas selle rahvusvahelise piiratud garantii tingimustega. See rahvusvaheline piiratud garantii kehtib ja kohaldub sõltumata riigist, kus ost sooritati. Rahvusvaheline piiratud garantii ei mõjuta teie juriidilisi õigusi, mis on teile antud tarbekaupadele kohalduva riikliku kohustusliku seaduse all.

Garantiiaeg

Rahvusvahelise piiratud garantii aeg algab kuupäevast, mil toode jaemüügist osteti.

Kellade, nutikellade, sukeldumisarvutite, pulsisageduse saatjate, sukeldumissaatjate, mehaaniliste sukeldumisinstrumentide ja mehaaniliste täppisinstrumentide garantiiaeg on kaks (2) aastat, kui ei ole öeldud teisti.

Tarvikute, sealhulgas (kuid mitte ainult) Suunto rinnarihmade, kellarihmade, laadijate, kaablite, laaditavate akude, käerihmade ja voolikute garantiiaeg on üks (1) aasta.

Garantiiaeg on viis (5) aastat rikete korral, mis on tingitud Suunto sukeldumiskompuutrite sügavuse mõõtmise (rõhu)andurist.

Välistused ja piirangud

Käesolev rahvusvaheline piiratud garantii ei hõlma järgmist:

    1. tavapärane kulumine, nagu kriimustused, hõõrdumisjäljed või muutused mittemetalsete rihmade värvis ja/või materjalis, b) hooletust käsitsemisest tingitud defektid, c) ettenähtud või soovitatud kasutusviisi mittejärgimisest, hooletusest, väärkasutusest ja õnnetustest, nagu mahapillamine või muljumine, põhjustatud defektid või kahjustused;
  1. trükitud materjalid ja pakend;
  2. defektid või oletatavad defektid, mis on tingitud toote kasutamisest toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mis ei ole Suunto toodetud või pakutud;
  3. mittelaetavad patareid.

Suunto ei garanteeri toote ega tarvikute katkestusteta või tõrgeteta tööd ega toote või tarviku ühilduvust kolmanda osapoole riist- või tarkvaraga.

See rahvusvaheline piiratud garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

  1. toodet on avatud nii, nagu sihtotstarbeline kasutus ette ei näe;
  2. toodet on parandatud lubamatute varuosade abil; toodet on parandanud volituseta teeninduskeskus;
  3. toote seerianumber on eemaldatud, seda on muudetud või mis tahes viisil lugematuks tehtud (otsustab Suunto); või
  4. toode või tarvik on puutunud kokku kemikaalidega, sealhulgas (kuid mitte ainult) päikesekaitsekreemi ja sääsetõrjevahendiga.

Juurdepääs Suunto garantiiteenusele

Suunto garantiiteenuste kasutamiseks peate esitama ostutõendi. Selleks, et rahvusvahelise garantii teenust ülemaailmselt saada, peate oma toote registreerima aadressil www.suunto.com/register. Garantiiteenuse kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage veebiaadressi www.suunto.com/warranty, pöörduge Suunto kohaliku volitatud edasimüüja poole või helistage Suunto kontaktkeskusele.

Vastutuse piirang

Käesolev rahvusvaheline piiratud garantii on suurimal kohaldatavate kohustuslike õigusaktidega lubatud määral teie ainus ja eksklusiivne meede, asendades kõiki muid garantiisid, nii otseseid kui ka kaudseid. Suunto ei vastuta ei eriliste, juhuslike, karistuslike ega põhjuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, eeldatava kasu saamata jäämise, andmekao, kasutusvõimaluse kao, kapitalikulu, asendustoodete või -vahendite hankimisest/kasutamisest tekkinud kulu, kolmandate poolte kahjunõuete ega varalise kahju eest, mis on tingitud toote ostmisest või kasutamisest või garantiitingimuste rikkumisest, lepingu rikkumisest, hooletusest, otsesest õiguserikkumisest või mis tahes juriidilisest või õigusteooriast, isegi kui Suunto oli niisuguse kahju võimalikkusest teadlik. Suunto ei vastuta mis tahes garantiiteenuse osutamise viivituste eest.

Table of Content