Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Kasutusjuhend - 2.5

Kuvad

Seadmel Suunto Ambit3 Run on mitu funktsiooni, näiteks stopper (vt Stopper), mille kuvade vaatamiseks peate vajutama nuppu Next (Järgmine). Mõnda funktsiooni kuvatakse kogu aeg, mõne puhul saate valida, kas tahate neid kuvada või peita.

Kuvade kuvamiseks/peitmiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Displays (Kuvad) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Kuvade loendis saate funktsiooni sisse/välja lülitada, liikudes selleni nupuga Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) ja vajutades seejärel nuppu Next (Järgmine). Vajaduse korral hoidke kuvade menüüst väljumiseks all nuppu Next (Järgmine).

Mitmed kohandatavad kuvad, kus näidatakse treenimise ajal erinevat teavet, on saadaval ka sportimisrežiimides (vt Spordirežiimid).

Ekraani kontrastsuse reguleerimine

Seadme Suunto Ambit3 Run ekraani kontrastsust saab suurendada või vähendada kella sätetes.

Ekraani kontrastsuse reguleerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Vajutage sätete General (Üldine) avamiseks nuppu Next (Järgmine).
 3. Vajutage jaotise Tones/display (Helid/kuva) avamiseks nuppu Next (Järgmine).
 4. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele Display contrast (Ekraani kontrastsus) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 5. Kontrastsuse suurendamiseks vajutage nuppu Start Stop (Start/stopp) ja vähendamiseks nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine).
 6. Väljumiseks hoidke all nuppu Next (Järgmine).

Ekraanikuva heleduse inverteerimine

Muutke ekraan tumedaks või heledaks, kasutades kella või Movescounti sätteid või vaikeotseteed nupuga View (Vaade) (vt Nupud ja menüüd).Movescountis saab määrata ka sportimisrežiimi ekraanikuva heleduse.

Ekraanikuva inverteerimiseks kella sätetes toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).
 2. Vajutage sätete General (Üldine) avamiseks nuppu Next (Järgmine).
 3. Vajutage jaotise Tones/display (Helid/kuva) avamiseks nuppu Next (Järgmine).
 4. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele Invert display (Inverteeri ekraanikuva) ja valige see nupuga Next (Järgmine).

Table of Content