Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Používateľská príručka

Monitorovanie spánku

Kvalitný nočný spánok je dôležitý pre zdravú myseľ a telo. Pomocou hodiniek môžete monitorovať svoj spánok a sledovať, koľko hodín v priemere spíte.

Ak si nasadíte hodinky Suunto 9 Peak do postele, budú monitorovať váš spánok na základe údajov akcelerometra.

Monitorovanie spánku:

  1. Prejdite na nastavenia hodiniek, na položku Sleep a stlačte stredné tlačidlo.
  2. Zapnite položku Sleep tracking.

    sleeptracking setting UltraSport

  3. Nastavte časy uloženia sa k spánku a vstávania podľa svojho bežného plánu spánku.

Po určení času na spanie môžete hodinky nastaviť tak, aby sa počas hodín spánku prepli do režimu Do Not Disturb a prípadne aby vám počas spánku merali Blood oxygen.

Čas na spanie sa určuje v kroku 3 vyššie. Hodinky používajú toto obdobie na stanovenie, kedy spíte (počas času na spanie) a celý spánok vykazujú ako jeden záznam. Ak počas noci vstanete, napríklad aby ste sa išli napiť, hodinky zarátajú ďalší spánok do toho istého záznamu.

POZNÁMKA:

Ak pôjdete späť pred svojím časom na spanie a súčasne vstanete po svojom čase na spanie, hodinky tento čas nezapočítajú do záznamu spánku. Svoj čas na spanie si nastavte na základe najskoršieho času, kedy môžete ísť spať, a najneskoršieho času, kedy môžete vstať.

Po aktivovaní monitorovania spánku môžete nastaviť aj svoj cieľ v rámci spánku. Typický dospelý človek potrebuje 7 až 9 hodín spánku denne, aj keď ideálne množstvo spánku pre vás sa môže líšiť od noriem.

Trendy spánku

Keď vstanete, privíta vás súhrn spánku. Súhrn obsahuje napríklad celkové trvanie spánku, ako aj odhadovaný čas, koľko ste boli hore (a pohybovali sa) a čas, koľko ste hlboko spali (bez pohybu).

Okrem súhrnu spánku môžete na základe informácií o spánku sledovať svoj celkový trend spánku. Keď sa zobrazuje ciferník hodiniek, stláčajte pravé dolné tlačidlo, kým sa nezobrazí displej Sleep. Prvé zobrazenie obsahuje váš posledný spánok v porovnaní s vaším cieľom v rámci spánku.

SleepInsight LastNight

Počas zobrazenia displeja spánku môžete potiahnutím doľava zobraziť svoj priemerný spánok za uplynulých sedem dní. Potiahnutím nahor zobrazíte skutočné hodiny spánku za uplynulých sedem dní.

Počas zobrazenia displeja spánku môžete potiahnutím doľava zobraziť graf s priemernými hodnotami srdcovej frekvencie za uplynulých sedem dní.

SleepInsight Avg 7days

Potiahnutím nahor zobrazíte skutočné hodnoty srdcovej frekvencie za uplynulých sedem dní.

POZNÁMKA:

Keď sa zobrazuje displej Sleep môžete podržať stlačené stredné tlačidlo, aby ste získali prístup k nastaveniam monitorovania spánku.

POZNÁMKA:

Všetky merania v spánku sú založené len na pohybe, preto sú to len odhady, ktoré nemusia odrážať vaše skutočné zvyky v oblasti spánku.

Kvalita spánku

Okrem trvania dokážu hodinky odhadnúť kvalitu spánku na základe sledovania premenlivosti srdcovej frekvencie počas spánku. Premenlivosť signalizuje, ako dobre spíte, a pomáha vám odpočívať a zotaviť sa. Kvalita spánku je v súhrne spánku zobrazená na stupnici od 0 do 100, pričom 100 znamená najvyššiu kvalitu.

Meranie srdcovej frekvencie a kyslíka v krvi počas spánku

Ak nosíte hodinky počas noci, môžete získať ďalšie informácie o svojej srdcovej frekvencii a úrovni kyslíka v krvi (vyžaduje sa aktivácia v nastaveniach sledovania spánku) počas spánku. Ak chcete počas noci ponechať optickú srdcovú frekvenciu, zabezpečte, aby bola aktivovaná možnosť Daily HR (Denná srdcová frekvencia) (pozri Denná srdcová frekvencia).

Automatický režim Nerušiť

Môžete použiť nastavenie Do Not Disturb (Nerušiť), aby sa počas vášho spánku automaticky aktivoval režim Nerušiť.

Table of Content