Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Používateľská príručka

Upozornenia

Ak ste hodinky spárovali s aplikáciou Suunto a používate telefón s Androidom, môžete do hodiniek dostávať upozornenia, napríklad na prichádzajúce hovory a textové správy. .

Keď spárujete hodinky s aplikáciou, upozornenia sú predvolené zapnuté. Môžete ich vypnúť v nastaveniach v položke Notifications.

POZNÁMKA:

Správy prijaté z niektorých aplikácií používaných na komunikáciu nemusia byť kompatibilné s hodinkami Suunto 9 Peak.

Po prijatí upozornenia sa na ciferníku hodiniek zobrazí vyskakovacie okno.

Notifications Predefined

Ak sa celá správa nezmestí na obrazovku, stláčaním pravého dolného tlačidla alebo potiahnutím nahor môžete postupne zobraziť celý text.

Stlačením tlačidla Actions môžete reagovať na upozornenie (dostupné možnosti sa líšia v závislosti od toho, z ktorej mobilnej aplikácie upozornenie pochádza).

V prípade komunikačných aplikácií sa dá pomocou hodiniek poslať Quick reply. Preddefinované správy môžete vybrať a upraviť v aplikácii Suunto.

História upozornení

Ak máte v mobilnom zariadení neprečítané upozornenia alebo zmeškané hovory, môžete ich zobraziť na hodinkách.

Keď je zobrazený ciferník, stlačte stredné tlačidlo a potom stlačením dolného tlačidla prechádzajte po histórii upozornení.

Keď si pozriete správy na mobilnom zariadení, história upozornení sa vymaže.

Table of Content