Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.6

Miesta záujmu

Bod záujmu, teda POI, je špeciálne miesto, napríklad kemping alebo výhľad pozdĺž trasy, ktoré si môžete uložiť a neskôr k nemu navigovať. Body POI môžete vytvárať v aplikácii Suunto z mapy, pričom sa nemusíte nachádzať na danom mieste POI. Vytvorenie bodu POI v hodinkách sa vykonáva uložením aktuálnej polohy.

Každý POI definujú:

 • Názov POI
 • Typ POI
 • Dátum a čas vytvorenia
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná dĺžka
 • Nadmorská výška

V hodinkách možno uložiť maximálne 250 bodov POI.

Pridanie a vymazanie bodov POI

Do hodiniek možno pridať POI pomocou aplikácie Suunto alebo uložením aktuálnej polohy do hodiniek.

Ak ste s hodinkami vonku a narazíte na miesto, ktoré chcete uložiť ako POI, môžete ho pridať priamo do hodiniek.

Pridanie POI pomocou hodiniek:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením pravého dolného tlačidla prejdite nadol na položku Your location a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Počkajte, kým sa v hodinkách aktivuje GPS a vyhľadá sa vaša poloha.
 5. Keď hodinky zobrazia vašu zemepisnú výšku a šírku, stlačením pravého horného tlačidla uložte svoju polohu ako POI a vyberte typ POI.
 6. Názov bodu POI je predvolene rovnaký ako typ bodu POI (s príslušným poradovým číslom).

Vymazanie bodov POI

Bod POI môžete odstrániť vymazaním bodu POI zo zoznamu bodov POI v hodinkách alebo v aplikácii Suunto.

Vymazanie POI v hodinkách:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením pravého dolného tlačidla prejdite nadol na položku POIs a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na POI, ktorý chcete odstrániť z hodiniek, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Prejdite na koniec podrobností a vyberte položku Delete.

Keď z hodiniek vymažete POI, neodstráni sa natrvalo.

Ak chcete POI natrvalo vymazať, je potrebné ho vymazať v aplikácii Suunto.

Navigácia k POI

Navigovať môžete k ľubovoľnému POI, ktorý je v zozname POI v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigácii k POI hodinky používajú plný výkon GPS.

Navigácia k POI:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite na položku POIs (Body POI) a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam bodov POI.
 4. Prejdite na POI, ku ktorému chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Stlačením horného tlačidla spustite navigáciu.

Na zastavenie navigácie kedykoľvek znovu stlačte horné tlačidlo.

Počas vášho pohybu má navigácia k bodu POI dve zobrazenia:

 • zobrazenie POI s indikátorom smeru a vzdialenosťou k POI

  POI detail view Trainer

 • mapové zobrazenie zobrazujúce aktuálnu polohu vo vzťahu k POI a vašej ceste breadcrumb (trase, ktoré ste precestovali)

  POI map view Trainer

Stlačením stredného tlačidla možno prepínať medzi zobrazeniami. Ak sa prestanete pohybovať, hodinky na základe GPS nedokážu stanoviť, ktorým smerom idete.

TIP:

Keď ste v zobrazení POI, klepnutím na displej zobrazte v dolnom riadku ďalšie informácie, napríklad rozdiel nadmorskej výšky medzi aktuálnou polohou a POI a odhadovaný čas príchodu (ETA) alebo trasy (ETE).

V mapovom zobrazení sú ostatné body POI v blízkosti vyobrazené sivou farbou. Stlačením ľavého horného tlačidla možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením. V podrobnom zobrazení upravíte úroveň zväčšenia stlačením stredného tlačidla a následným zväčšením alebo zmenšením pomocou hodného a dolného tlačidla.

Stlačením pravého dolného tlačidla počas navigácie otvoríte zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k detailom o POI a akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber POI, ku ktorému chcete navigovať, ako aj ukončenie navigácie.

Typy POI

V hodinkách Suunto Spartan Trainer Wrist HR sú k dispozícii tieto typy POI:

poi basicvšeobecné miesto záujmu
poi beddingPodstielka (zviera, na lov)
poi beginZačiatok (začiatok cesty alebo chodníka)
poi biggameVysoká zver (zviera, na lov)
poi birdVták (zviera, na lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKaviareň, jedlo, reštaurácia
poi campKemp, kemping
poi carAuto, parkovanie
poi caveJaskyňa
poi hillÚtes, kopec, hora, údolie
poi lakePobrežie, jazero, rieka, voda
poi crossroadKrižovatka
poi emergPohotovosť
poi endKoniec (koniec cesty alebo chodníka)
poi fishRyby, miesto rybolovu
poi forestLes
poi geoGeogaching
poi hotelHostel, hotel, ubytovanie
poi infoInformácie
poi meadowLúka
poi peakVrch
poi printsOdtlačky (stopy zvierat, na lov)
poi roadCesta
poi rockSkala
poi rubOškreté miesto (značky zvierat, na lov)
poi scrapeVyhĺbené miesto (značky zvierat, na lov)
poi shotStrela (na lov)
poi sightVýhľad
poi smallgameNízka zver (zviera, na lov)
poi standPosed (na lov)
poi trailChodník
poi camFotopasca (na lov)
poi waterfallVodopád

Table of Content